Δέσμευση Ποιότητας – Πιστοποιήσεις

Ο Όμιλος των εταιρειών της PENETRON INTERNATIONAL σε παγκόσμια κλίμακα εναρμονίζεται με τα ισχύοντα συστήματα διασφάλισης ποιότητας, αλλά και με τις υφιστάμενες ανά περιοχή διατάξεις, πιστοποιητικά, συστήματα υγιεινής & ασφάλειας προσωπικού και κάθε απαίτηση προϊόντος, εφαρμογής ή συστήματος. Στο επίπεδο της παραγωγής, οι υψηλές απαιτήσεις ποιοτικού ελέγχου στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της PENETRON INTERNATIONAL έχουν κερδίσει την πιστοποίηση ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015.

H PENETRON HELLAS φέρει πιστοποίηση Ολικής Ποιότητας (Total Quality): ISO 9001:2015, ISO14001:2015 και ISO 45001:2018 - πιστοποίηση από την DQS μέσω της DQS Hellas. Η δέσμευση για τα συστήματα ποιότητας αποτελεί για την εταιρεία μας, αλλά και το σύνολο του επιστημονικού και τεχνικού προσωπικού της, αέναη και συνεχή προσπάθεια για βελτίωση και υψηλότερους στόχους. Αποτελεί επίσης για τους πελάτες μας ισχυρό συμβόλαιο για υψηλό επίπεδο υπηρεσιών, σταθερή παραγωγή και ποιότητα προϊόντων αλλά και εξασφαλισμένη επιτυχία συνεργασίας και αποτελέσματος.                   


 

Penetron Hellas DQS Certificate ISO 9001

DQS Certificate ISO 9001

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

Πεδίο εφαρμογής: Εισαγωγή, αντιπροσωπεία, παραγωγή, ανασυσκευασία και εμπορία δομικών και μονωτικών υλικών, μηχανημάτων και εργαλείων. Εκπόνηση τεχνικών σεμιναρίων - Εκπαιδεύσεις.

Penetron Hellas DQS Certificate ISO 14001

DQS Certificate ISO 14001

Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Πεδίο εφαρμογής: Εισαγωγή, αντιπροσωπεία, παραγωγή, ανασυσκευασία και εμπορία δομικών και μονωτικών υλικών, μηχανημάτων και εργαλείων. Εκπόνηση Τεχνικών Σεμιναρίων - Εκπαιδεύσεις.

Penetron Hellas DQS Certificate ISO 45001

DQS Certificate ISO 45001

Σύστημα Διαχείρισης της Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία.

Πεδίο εφαρμογής: Εισαγωγή, αντιπροσωπεία, παραγωγή, ανασυσκευασία και εμπορία δομικών και μονωτικών υλικών, μηχανημάτων και εργαλείων. Εκπόνηση Τεχνικών Σεμιναρίων - Εκπαιδεύσεις.

Penetron International Certificate ISO 9001

Penetron International Certificate ISO 9001

Marketing, Distribution, and Manufacturing of specialty Construction Chemicals

Penetron International Certificate ISO 14001

Penetron International Certificate ISO 14001

Marketing, Distribution, and Manufacturing of specialty Construction Chemicals

Penetron International Certificate ISO 45001

Penetron International Certificate ISO 45001

Marketing, Distribution and Manufacturing of specialty Construction Chemicals

NSF Certificate 2011

NSF Certificate 2011

Singapore Green Label - PENETRON

Singapore Green Label - PENETRON

Singapore Green Label - PENETRON ADMIX

Singapore Green Label - PENETRON ADMIX

Singapore Green Label - PENETRON PLUS

Singapore Green Label - PENETRON PLUS

Singapore Green - PENESEAL PRO

Singapore Green Label -  PENESEAL PRO

 

Singapore Green - PENESEAL FH

Singapore Green Label - PENESEAL FH

Singapore Green - PENESEAL FH-PS

Singapore Green Label - PENESEAL FH-PS

 

Εγγραφή στο News Letter

Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο της PENETRON INTERNATIONAL και μείνετε ενημερωμένοι με τα τελευταία νέα σχετικά με την στεγάνωση και προστασία σκυροδέματος (στα Αγγλικά).