Πολιτική Απορρήτου Ιστοσελίδας

Πνευματικά δικαιώματα και δικαιώματα ιδιοκτησίας

Ο ιστότοπος της «PENETRON HELLAS A.B.E.E.», ο σχεδιασμός, τα κείμενα, οι εικόνες, τα γραφικά, οι βάσεις δεδομένων, τα αρχεία κινούμενων εικόνων, τα οποιουδήποτε είδους, προς λήψη, αρχεία (συνοπτικά "περιεχόμενο") και τα Ενημερωτικά Φυλλάδια της «PENETRON HELLAS A.B.E.E.», προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα. Οι ιστότοποι ή μέρος αυτών και τα ενημερωτικά φυλλάδια της «PENETRON HELLAS A.B.E.E.» δεν πρέπει να αντιγράφονται, να τροποποιούνται, να ληφθούν ή να χρησιμοποιηθούν από οποιεσδήποτε άλλες ιστοσελίδες, εκτός εάν η «PENETRON HELLAS A.B.E.E.» επιτρέψει στον χρήστη να πράξει διαφορετικά ή συναινέσει στην αντιγραφή ή στη γραπτή χρήση ή στη χρήση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η «PENETRON HELLAS A.B.E.E.» διατηρεί το δικαίωμα διεκδίκησης αποζημίωσης, σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα, το δικαίωμα ανταγωνισμού και ιδιοκτησίας, το οποίο εγείρεται από την παράνομη χρήση των Ενημερωτικών Φυλλαδίων της «PENETRON HELLAS A.B.E.E.», των ιστοτόπων της ή μέρος αυτών, μαζί με το εμπορικό σήμα.

Περιεχόμενο

Οι ιστότοποι και τα Ενημερωτικά Φυλλάδια Ασφάλειας της «PENETRON HELLAS A.B.E.E.» έχουν αποκλειστικά πληροφοριακό σκοπό. Η περιγραφή των προϊόντων δεν αντικαθιστά τη μελέτη των οδηγιών χρήσης. Οι πληροφορίες και το περιεχόμενο των ιστοτόπων και των Ενημερωτικών Φυλλαδίων Ασφάλειας της «PENETRON HELLAS A.B.E.E.» δεν είναι δεσμευτικά, ιδιαίτερα όσον αφορά τις οδηγίες χρήσης. Μόνο, οι οδηγίες χρήσης που εσωκλείονται στα προϊόντα πρέπει να τηρούνται με προσοχή. Η τεχνογνωσία, η οποία περιέχεται στις αναφορές και τα Ενημερωτικά Φυλλάδια Ασφάλειας της «PENETRON HELLAS A.B.E.E.» υπόκειται στις συνεχείς αλλαγές που προκύπτουν από την έρευνα και την ανάπτυξη. Παρόλο που οι συγγραφείς έχουν φροντίσει ιδιαίτερα να εξασφαλίσουν ότι οι πληροφορίες και ειδικά, αυτές που αναφέρονται σε εφαρμογές και συνέπειες ανταποκρίνονται στις γνώσεις που ίσχυαν κατά την πρώτη έκδοση των αναφορών, αυτό δεν σας αποδεσμεύει από την υποχρέωση να λαμβάνετε τις αποφάσεις σας με δική σας ευθύνη. Η «PENETRON HELLAS A.B.E.E.» δεν φέρει καμία ευθύνη για την πληρότητα, την ορθότητα των πληροφοριών και του περιεχομένου του ιστοτόπου ή των Ενημερωτικών Φυλλαδίων Ασφάλειας, εκτός εάν έχει συνάψει κάποια άλλη συγκεκριμένη συμφωνία με εσάς ή σκοπεύει να εγγυηθεί ρητά για την πληρότητα ή την ορθότητα των πληροφοριών ή του περιεχομένου. Η «PENETRON HELLAS A.B.E.E.» διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να ενημερώσει, οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς προειδοποίηση, τις πληροφορίες που περιέχονται στους ιστοτόπους της και στα Ενημερωτικά της Φυλλάδια. Αυτό ισχύει και για τις βελτιώσεις και/ή τις αλλαγές των περιγραφέντων προϊόντων. Οι υποχρεώσεις της «PENETRON HELLAS A.B.E.E.», όσον αφορά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες, περιορίζονται αποκλειστικά από αυτά που έχουν συμφωνηθεί σε κάθε περίσταση. Οι ιστότοποι και τα Ενημερωτικά Φυλλάδια Ασφάλειας της «PENETRON HELLAS A.B.E.E.» δεν περιέχουν εγγυήσεις ιδιοκτησίας ή εγγυήσεις οποιουδήποτε είδους. Η «PENETRON HELLAS A.B.E.E.» είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο που προέρχεται από τρίτους, σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις. Στην περίπτωση που ένας σύνδεσμος παρέχει πρόσβαση σε ιστότοπο τρίτων, εφιστούμε την προσοχή στο γεγονός ότι εμείς δεν φέρουμε καμία σχέση με το περιεχόμενο και τη δομή των ιστοτόπων τρίτων και δεν επικαλούμαστε το περιεχόμενό τους ως δικό μας.

Πολιτική Cookies

Ο ιστότοπος https://www.penetron.gr της PENETRON HELLAS ABEE, χρησιμοποιεί τεχνολογίες cookies . Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη όσον αφορά στη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή σελίδων του ιστιοτόπου. Τα στοιχεία αυτά, μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης τον τύπο του φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης , την μέρα και την ώρα που συνδέθηκε στον ιστότοπο, την ip του και την χώρα σύνδεσης του επισκέπτη.

Προειδοποίηση ασφάλειας

Είστε υπεύθυνοι να εξασφαλίζετε ότι, οι εφαρμογές, που χρησιμοποιείτε για να έχετε πρόσβαση στον ιστότοπο και τα Ενημερωτικά Φυλλάδια Ασφάλειας της «PENETRON HELLAS A.B.E.E.», δεν φέρουν ιούς. Η χρήση του διαδικτύου επιφέρει κινδύνους, οι οποίοι προκύπτουν από την ελεύθερη πρόσβαση του κοινού στο διαδίκτυο και από την πιθανότητα μη εξουσιοδοτημένης επιρροής του περιεχομένου από τρίτους. Χρησιμοποιώντας το διαδίκτυο έχετε αποδεχτεί αυτούς τους κινδύνους. Η «PENETRON HELLAS A.B.E.E.», τηρώντας τα κατάλληλα τεχνικά μέτρα εξασφαλίζει υψηλού επιπέδου ασφάλεια για τον ιστότοπο https://www.penetron.gr χωρίς, όμως βέβαια, να μπορεί να εγγυηθεί ή να φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά, η οποία προκλήθηκε από τρίτους, μέσω της χρήσης του ιστοτόπου της ή οποιωνδήποτε άλλων συνδέσμων ή των Ενημερωτικών Φυλλαδίων Ασφάλειας, εκτός εάν η «PENETRON HELLAS A.B.E.E.» είναι υπεύθυνη για αυτόν τον κίνδυνο και την εμφάνισή του. Πιο συγκεκριμένα, η «PENETRON HELLAS A.B.E.E.» δεν φέρει καμία ευθύνη για τις διακοπές ή την απώλεια προγραμμάτων ή οποιωνδήποτε άλλων δεδομένων του πληροφοριακού σας συστήματος.

Εφαρμοστέο δίκαιο

Όλες οι νομικές συναλλαγές, που προκύπτουν από τη χρήση του περιεχομένου του ιστοτόπου της «PENETRON HELLAS A.B.E.E.», υπόκεινται στο Ελληνικό δίκαιο, εξαιρουμένης της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τις διεθνείς πωλήσεις κινητών πραγμάτων.

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Ενόψει της εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (GDPR), η «PENETRON HELLAS A.B.E.E.» έχει επικαιροποιήσει τους όρους και τις προϋποθέσεις στην Πολιτική Απορρήτου – Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.  Στο πλαίσιο αυτό, η «PENETRON HELLAS A.B.E.E.» έχει προχωρήσει σε βελτιώσεις για την διασφάλιση των δεδομένων και την προστασία του απορρήτου των φυσικών προσώπων.

Προσωπικά δεδομένα

Κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο «υποκείμενο των δεδομένων». Το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

Επεξεργασία

Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων επεξεργασίας των δεδομένων σας, που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, (όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή).

Σκοπός της επεξεργασίας

Η «PENETRON HELLAS A.B.E.E.» στο γενικό πλαίσιο λειτουργίας της, είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων φυσικών προσώπων στο πλαίσιο της πώλησης προϊόντων, προμήθειας προϊόντων, προωθητικών ενεργειών, τεχνικής υποστήριξης, εμπορικής υποστήριξης, σύναψης λοιπών σύμβασεων συνεργασίας καθώς και αξιολόγησης βιογραφικών σημειωμάτων. Ειδικότερα, κατόπιν του εγγράφου «Δήλωση Συναίνεσης/Συγκατάθεσης» ή της ηλεκτρονικής φόρμας επικοινωνίας στον ιστότοπο https://www.penetron.gr, η «PENETRON HELLAS A.B.E.E.» θα προβεί σε επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, με σκοπό την διεκπεραίωση του αιτήματός σας. Στο πλαίσιο αυτό, θα επεξεργαστεί και οποιαδήποτε άλλα δεδομένα, τα οποία θα γνωστοποιήσετε, στην «PENETRON HELLAS A.B.E.E.», στο μέλλον, είτε προφορικά είτε με οποιοδήποτε άλλο μέσο, έγγραφο ή ηλεκτρονικό, μέσω των αρμόδιων, εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων/ συνεργατών μας. Η «PENETRON HELLAS A.B.E.E.», σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (G.D.P.R.: General Data Protection Regulation) και την σχετική με αυτόν ελληνική νομοθεσία, δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα, καθώς θεωρεί ότι η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων των φυσικών προσώπων, στα πλαίσια όποιας συνεργασίας ή επικοινωνίας με την εταιρία (με κατηγορίες όπως: πελατών, προμηθευτών, προσωπικού και άλλων τρίτων), αποτελεί σημαντικό και αναπόσπαστο τμήμα της διαχείρισης των εταιρικών πληροφοριών. Για το λόγο αυτό, λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίσει ότι τα προσωπικά δεδομένα είναι ασφαλισμένα και προστατευμένα από απώλεια, λανθασμένο χειρισμό, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, τροποποίηση ή αποκάλυψη. Σε περίπτωση που επικοινωνήσετε με την «PENETRON HELLAS A.B.E.E.», η «PENETRON HELLAS A.B.E.E.» θα επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα, για την άμεση εξυπηρέτησή σας. Τυχόν άρνησης του υποκειμένου των δεδομένων για χορήγηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πληροφοριών, θα έχει ως αποτέλεσμα μόνο την ανώνυμη εξυπηρέτηση του υποκειμένου των δεδομένων, χωρίς η «PENETRON HELLAS A.B.E.E.» να φέρει καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα της εξυπηρέτησης και βέβαια η «PENETRON HELLAS A.B.E.E.» διατηρεί το δικαίωμα μη εξυπηρέτησης ανωνύμων στο πλαίσιο προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων. Ενδέχεται επίσης, στα πλαίσια προστασίας των εννόμων συμφερόντων της, αλλά και διασφάλισης της σωστής εξυπηρέτησης προς όλα τα υποκείμενα των δεδομένων, να πραγματοποιούνται συχνά έλεγχοι, για την εξεύρεση τρόπων βελτιστοποίησης των εσωτερικών διαδικασιών της «PENETRON HELLAS A.B.E.E.» και αποτροπής απάτης σε βάρος αυτής. Επίσης, η «PENETRON HELLAS A.B.E.E.» σας ενημερώνει, ότι οφείλετε να την ειδοποιήσετε, χωρίς καθυστέρηση, για οποιαδήποτε αλλαγή επέλθει στα προσωπικά σας δεδομένα. Την πληροφορία αυτή, η «PENETRON HELLAS A.B.E.E.» θα την χρησιμοποιήσει περαιτέρω για να επικαιροποιήσει, ως οφείλει, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, τα προσωπικά σας δεδομένα που τηρεί, όσον αφορά σε λοιπές υπηρεσίες ή/και προϊόντα, που έχετε λάβει ή/και λαμβάνετε από αυτή.

Ποιοι επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα

Τα προσωπικά δεδομένα θα τύχουν επεξεργασίας από όλους τους υπαλλήλους και συνεργάτες της «PENETRON HELLAS A.B.E.E.», για έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω σκοπούς: Τη τηλεφωνική, γραπτή ή ηλεκτρονική επικοινωνία για την εξυπηρέτησή σας σχετικά με την προμήθεια προϊόντων, την αποστολή προϊόντων, την αποστολή εντύπων, την παροχή τεχνικής υποστήριξης, την αξιολόγηση βιογραφικών σημειωμάτων, τη δημιουργία συμβάσεων συνεργασίας και την αποστολή προσφορών. Για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, οι υπάλληλοι και οι συνεργάτες της «PENETRON HELLAS A.B.E.E.» ενεργούν μόνον, κατ’ εντολή της «PENETRON HELLAS A.B.E.E.» και έχουν εξουσιοδοτηθεί ειδικά για τον σκοπό αυτό, καθώς δεσμεύονται πλήρως από το απόρρητο, βάσει των υπογεγραμμένων σχετικών ιδιωτικών συμβάσεων και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στη νομοθεσία, σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία των ανωτέρω δεδομένων. Επίσης η «PENETRON HELLAS A.B.E.E.», στα πλαίσια συμμόρφωσης με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (G.D.P.R.: General Data Protection Regulation), ενδέχεται να επεξεργαστεί δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για την εκπλήρωση καθήκοντος, που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον, ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας, για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τρίτος, εκτός εάν, έναντι των συμφερόντων αυτών, υπερισχύει το συμφέρον ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες του υποκειμένου των δεδομένων που επιβάλλουν την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως εάν το υποκείμενο των δεδομένων είναι παιδί, καθώς και για περιπτώσεις όπου είναι απολύτως αναγκαίο για την προάσπιση νομίμων δικαιωμάτων ή την εκπλήρωση υποχρεώσεων της «PENETRON HELLAS A.B.E.E.». Επεξεργασία ειδικών κατηγοριών προσωπικών δεδομένων
Η «PENETRON HELLAS A.B.E.E.» ενδέχεται να διαχειριστεί ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτών που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τις θρησκευτικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς και να επεξεργαστεί γενετικά δεδομένα, βιομετρικά δεδομένα με σκοπό την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση προσώπου, δεδομένα που αφορούν την υγεία) στην περίπτωση που το υποκείμενο των δεδομένων έχει παράσχει την ρητή συγκατάθεσή του, καθώς και στις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.

Χρόνος Διατήρησης Δεδομένων

Η «PENETRON HELLAS A.B.E.E.» αποθηκεύει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για όσο χρονικό διάστημα λειτουργεί (έως τις 29 Νοεμβρίου 2047, βάσει του ισχύοντος καταστατικού της εταιρίας) και σε συμμόρφωση με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις. Επίσης, διευκρινίζεται ότι, το σύστημα βιντεοεπιτήρησης αποθηκεύει δεδομένα για 15 ημέρες το μέγιστο, με σκοπό την ασφάλεια του επαγγελματικού εξοπλισμού των χώρων, των εργαζομένων καθώς και των επισκεπτών. Ο ιστότοπος www.penetron.gr της PENETRON HELLAS ABEE αποθηκεύει cookies για τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες.

Δεσμεύσεις

Η «PENETRON HELLAS A.B.E.E.» δεσμεύεται να διατηρεί τα δεδομένα σας ενημερωμένα και ακριβή, να τα αποθηκεύει και διαγράφει με ασφάλεια, να μην συλλέγει και διατηρεί δεδομένα που δεν είναι απαραίτητα, να προστατεύει τα δεδομένα από απώλεια, κακή χρήση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αποκάλυψη αυτών και γενικά να εξασφαλίζει την ύπαρξη κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την προστασία τους. Η «PENETRON HELLAS A.B.E.E.», επίσης, ενημερώνει ότι ο ιστότοπος https://www.penetron.gr, δεν αποθηκεύει αυτόματα δεδομένα, αλλά αυτά, μέσω της φόρμας, προωθούνται στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@penetron.gr. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και οι ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, δεν πωλούνται και δεν έχουν σκοπό να πουληθούν σε τρίτους φορείς και άλλους οργανισμούς. Τα στοιχεία που έχουν να κάνουν με την επικοινωνία με κάποιον από τους χρήστες του συστήματός της «PENETRON HELLAS A.B.E.E.», αποκαλύπτονται ούτως ή άλλως. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αποθηκεύονται ηλεκτρονικά, καταβάλλοντας κάθε λογική προσπάθεια διασφάλισης αυτών, ενώ ταυτόχρονα αντιμετωπίζονται με εμπιστευτικότητα από της εταιρία μας. Δικαιώματα και υποχρεώσεις υποκειμένου των δεδομένων, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (G.D.P.R.: General Data Protection Regulation).
Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του υποκειμένου των δεδομένων είναι:

 • Δικαίωμα πρόσβασης
 • Δικαίωμα διόρθωσης
 • Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»)
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας
 • Υποχρέωση γνωστοποίησης όσον αφορά τη διόρθωση ή τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή τον περιορισμό της επεξεργασίας.
 • Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων
 • Δικαίωμα εναντίωσης

Για την άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων και για οποιοδήποτε ερώτημα ή παράπονο, που αφορά προσωπικά δεδομένα, μπορείτε να απευθύνεστε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων:

 • Mε αποστολή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας μέσω της φόρμας επικοινωνίας του ιστότοπου: https://www.penetron.gr, με θέμα GDPR REQUEST.
 • Με αποστολή επιστολής, με την ένδειξη GDPR-REQUEST, στην διεύθυνση PENETRON HELLAS A.B.E.E. ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ 50, 136 79 ΑΧΑΡΝΕΣ ή με τηλεομοιοτυπία στο 210 2476803.

Τα δικαιώματα ασκούνται χωρίς κόστος για εσάς, εκτός και αν, λόγω επανάληψης, επιφέρουν διαχειριστικό κόστος για την Εταιρία. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλ. 210 2448250. Εξυπηρέτηση αιτήματος σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του υποκειμένου των δεδομένων
Εφόσον αποφασίσετε την άσκηση οποιουδήποτε εκ των δικαιωμάτων σας, η «PENETRON HELLAS A.B.E.E.» θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματός σας, εντός 30 ημερολογιακών ημερών, από τη λήψη του σχετικού αιτήματος, αφού η «PENETRON HELLAS A.B.E.E.» σας ενημερώσει είτε για την ικανοποίησή του, είτε για τους αντικειμενικούς λόγους που εμποδίζουν την ικανοποίησή του. Η παραπάνω διαδικασία μπορεί να παραταθεί κατά δύο ακόμα μήνες, εφόσον απαιτείται, λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων. Η «PENETRON HELLAS A.B.E.E.» ενημερώνει το υποκείμενο των δεδομένων για την εν λόγω παράταση, εντός μηνός, από την παραλαβή του αιτήματος, καθώς και για τους λόγους της καθυστέρησης.

Ενημέρωση για τυχόν τροποποιήσεις της παρούσας Πολιτικής

Ενημέρωση της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου – Δήλωσης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων γίνεται, όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Εάν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου – Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ή στον τρόπο με τον οποίο η «PENETRON HELLAS A.B.E.E.» χρησιμοποιεί τα Προσωπικά Δεδομένα σας, η «PENETRON HELLAS A.B.E.E.» θα σας ειδοποιήσει, είτε δημοσιεύοντας μια ειδοποίηση σε εμφανές σημείο, προτού οι αλλαγές τεθούν σε ισχύ είτε με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο. Επίσης, σε περίπτωση που προκύψουν αλλαγές στην εθνική ή ευρωπαϊκή νομοθεσία, σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, οι οποίες δεν απαιτούν άμεση ενημέρωση των υποκειμένων των δεδομένων, η «PENETRON HELLAS A.B.E.E.» διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής της Πολιτικής Απορρήτου – Δήλωσης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Η «PENETRON HELLAS A.B.E.E.» σας ενθαρρύνει να διαβάζετε ανά τακτά διαστήματα την παρούσα Πολιτική Απορρήτου – Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για να γνωρίζετε πως προστατεύονται τα Δεδομένα σας.

Προσφυγή σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι θίγεται, κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, διατηρείτε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας: Ιστοσελίδα: www.dpa.gr  
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα
Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600
Fax: +30 210 6475628
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr

Δήλωση Συναίνεσης-Συγκατάθεσης

To υποκείμενο των δεδομένων δηλώνει ότι:

 • Ενημερώθηκα ρητώς για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και των ειδικής κατηγορίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζεται η «PENETRON HELLAS A.B.E.E.»
 • Έλαβα γνώση για τα δικαιώματα που έχω και διατηρώ ως υποκείμενο των δεδομένων μου, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων, καθώς και για την πολιτική απορρήτου της εταιρίας που είναι δημοσιευμένη στον ιστότοπο www.penetron.gr.
 • Αναγνωρίζω και αποδέχομαι το σκοπό επεξεργασίας των προσωπικών μου δεδομένων προκειμένου να λάβω από την «PENETRON HELLAS A.B.E.E.» ή μέσω συνεργατών της, ενημερωτικό υλικό, τεχνική υποστήριξη, προϊόντα ή υπηρεσίες σχετικά με το αντικείμενο της εταιρίας.
 • Αναγνωρίζω και αποδέχομαι ρητώς την διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην μητρική εταιρεία PENETRON INTERNATIONAL LTD.
 • Συναινώ για το χρονικό διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που αναφέρονται στην πολιτική απορρήτου της εταιρίας, η οποία είναι δημοσιευμένη στον ιστότοπο www.penetron.gr.
 • Παρέχω την ελεύθερη, ρητή, σαφή, αβίαστη και εν πλήρη επίγνωση μου, συγκατάθεσή στην εταιρία για την επεξεργασία των δεδομένων μου.
 • Είμαι άνω των 16 ετών
 • Στο πλαίσιο της ίδιας επεξεργασίας ενημερώθηκα για το δικαίωμά μου να εναντιωθώ, ανά πάσα στιγμή, σε αυτήν, μέσω της αποστολής σχετικού αιτήματος στην εταιρία, ως ορίζεται ανωτέρω.

 

Υπεύθυνος επεξεργασίας: PENETRON HELLAS A.B.E.E., ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ 50, 136 79 Αχαρνές, Τηλ: 210 2448250, ιστότοπος: www.penetron.gr, e-mail: info@penetron.gr

Αποδοχή των όρων χρήσης

Έχοντας πρόσβαση και χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε με τους παραπάνω όρους χρήσης και όλους τους όρους και τους κανονισμούς που περιέχονται ή αναφέρονται, εδώ, και σε οποιουσδήποτε επιπρόσθετους όρους ή κανονισμούς που παρουσιάζονται σε αυτόν τον ιστότοπο. Εάν ΔΕΝ συμφωνείτε με όλους αυτούς τους όρους, ΔΕΝ θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστότοπο.