Κατάλογος Προϊόντων

ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΣ

Η PENETRON αναπτύσσει και κατασκευάζει προϊόντα υψηλής ποιότητας για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών στεγάνωσης και προστασίας. Όλα τα προϊόντα μας υποβάλλονται σε αυστηρές εργαστηριακές δοκιμές και παράγονται στη δική μας μονάδα παραγωγής.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Επαλειφόμενο ή έγχυτο στεγανωτικό σκυροδέματος, τσιμεντοειδούς βάσης, με χημική δράση και ανάπτυξη κρυστάλλων στο εσωτερικό του. Ανάμιξη: ενδεικτικά, για επάλειψη, 1 σακί αναμειγνύεται με 12–13 Lt νερό, αλλά προτείνεται ανάμιξη έως μισού σακιού με 6-6,5 Lt νερό. Για ψεκασμό, αυξήστε το νερό ανάμιξης σε 14-15 Lt/σακί. Για χυτό ένεμα, αναμίξτε με 15-18 Lt νερό/σακί, ανάλογα με την ζητούμενη εργασιμότητα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

Σαν επαλειπτικό: 1,4-1,6 Kg/m2 σε 2 στρώσεις συνολικά ή 1 σακί για περίπου 14-16 m2.
Σαν χυτό ένεμα: 1,2-1,3 Kg υλικού για πλήρωση κενού 1 Lt.

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΩΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΑΛΕΤΑ
10.30000 Γκρι Δοχείο 5 Kg 132 Δοχεία / Παλέτα 660 Kg
10.00001 Γκρι Σακί 22,70 Kg 48 Σακιά / Παλέτα 1.089,60 Kg
10.00024  Λευκό Σακί 22,70 Kg 48 Σακιά / Παλέτα 1.089,60 Kg

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

  ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Νέας τεχνολογίας, 2 συστατικών, υδατοδιαλυτό σφραγιστικό ένεμα, με συνδυασμό της τεχνολογίας των ενεμάτων και της χημικής δράσης με ανάπτυξη κρυστάλλων. Εφαρμογή με μηχάνημα τσιμεντενέσεων. Είναι κατάλληλο για την μόνιμη στεγανοποίηση και επισκευή ρωγμών σκυροδέματος σε υπόγεια, τούνελ, δεξαμενές, πισίνες, γέφυρες, ταμιευτήρες λυμάτων, κανάλια, κατασκευαστικούς αρμούς κ.α. Ανάμιξη: Σε 9 ή 10 Lt νερό προσθέτουμε 2 ή 1 Lt υγρό FL (συστατικό B) και κατόπιν την σκόνη P-25Kg (συστατικό Α) για αντίστοιχα ~2 ώρες ή έως 1 ώρα εργασιμότητα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

Οι δύο αναλογίες ανάμιξης προσδιορίζουν, αντίστοιχα, μεγάλο ή μικρότερο χρόνο εργασιμότητας. Έτσι, 2 Lt δοχείου υγρού FL, μπορούν να χρησιμοποιηθούν, ανάλογα, για 2 συσκευασίες 25 Kg σκόνης P. Για αύξηση της ρευστότητας, μπορούμε να προσθέσουμε 0,5 – 1 Lt νερό επιπλέον. Έτσι, επιτυγχάνεται σφράγιση ακόμη μικρότερων ρωγμών. Ενδεικτικά, κάθε σετ σφραγίζει 20 – 22 Lt κενών.

 

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΩΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΑΛΕΤΑ
10.21001 Γκρι Συστατικό Α Σκόνη P Δοχείο 25 Kg 33 σετ Δοχείων / Παλέτα ~ 900 Kg
10.21002 Υποκίτρινο Συστατικό Β Υγρό FL Δοχείο 2 Lt 33 σετ Δοχείων / Παλέτα ~ 900 Kg

 

  ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

  ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ Α)

   ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ Β)

   ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ Α)

   ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ Β)

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Πρόσμικτο στεγανωτικό υλικό σκυροδέματος, τσιμεντοειδούς βάσης, χημικής δράσης, με ανάπτυξη κρυστάλλων στο εσωτερικό του. Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο εργοστάσιο σκυροδέματος με την μορφή σκόνης, με απευθείας πρόσθεση στα προζυγισμένα ξηρά (στον ταινιόδρομο), πριν την προσθήκη του νερού ή με την προσθήκη στην βαρέλα, στο εργοτάξιο, αμέσως μετά την ανάμιξη (με ηλεκτρικό αναδευτήρα) με νερό, στα ειδικά δοχεία ανάμιξης με δοσομετρητή. Αναλογία ανάμιξης με νερό: αναμιγνύουμε καλά ½ σακί των 18 Kg σε 11,5 Lt νερό. Η μικρή συσκευασία δοχ. 3,75 Kg είναι βολική για παραγωγή στεγανών κονιαμάτων ή μικρής ποσότητας σκυροδέματος σε μικρή μπετονιέρα. Χρόνος ανάμιξης σε βαρέλα ή μικρή μπετονιέρα τουλάχιστον 5 min.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

Προτεινόμενη αναλογία του PENETRON ADMIX® για μόνιμα στεγανό σκυρόδεμα είναι 0,8-1% κ.β. του τσιμέντου. Για συνηθισμένο σκυρόδεμα ~300 Kg τσιμέντου χρησιμοποιούμε 3 Kg σκόνης προϊόντος ανά m3 σκυροδέματος. Π.χ. για βαρέλα 9 m3 θα χρησιμοποιήσουμε: 3 Kg x 9=27 Kg δηλαδή 1½ σακί PENETRON ADMIX®. Για ευκολία, τα σακιά κόβονται στην μέση, οπότε ανακατεύουμε 3 μισά σακιά σε 3 αντίστοιχα δοχεία ανάμιξης με 11,5 Lt νερό, έκαστο. Στην περίπτωση παραγωγής στεγανών κονιαμάτων (περιεκτικότητα τσιμέντ. >250 Kg/m3), προτείνεται η ανάμιξη 0,5-1,0 Kg PENETRON ADMIX® ανά 50 Kg τσιμέντου.

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΩΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΑΛΕΤΑ
10.30003 Γκρι Δοχείο 3,75 Kg 132 Δοχεία / Παλέτα 495 Kg
10.00004 Γκρι Σακί 18 Kg 48 Σακιά / Παλέτα 864 Kg

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

   ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Πρόσμικτο στεγανωτικό υλικό σκυροδέματος, τσιμεντοειδούς βάσης, χημικής δράσης, με ανάπτυξη κρυστάλλων στο εσωτερικό του. Ίδιας τεχνολογίας με τις παραπάνω υπάρχουσες συσκευασίες PENETRON ADMIX®, με την δυνατότητα όμως, λόγω της υδατοδιαλυτής συσκευασίας του, να προστεθεί απευθείας στην βαρέλα σκυροδέματος (χωρίς προηγούμενη ανάδευση με νερό). Επίσης, περιέχει ειδικό ανιχνεύσιμο χρωστικό (πράσινο) δείκτη για εργαστηριακό έλεγχο ορθής δοσολογίας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

Βάσει της ενδεικτικής αναλογίας 0,8-1% κ.β. του τσιμέντου, στην βαρέλα σκυροδέματος προσθέτουμε ένα – ένα τα υδατοδιαλυτά σακουλάκια, τόσα όσα και τα συνολικά m3 σκυροδέματος της βαρέλας. Προσοχή: ανάμιξη στην βαρέλα σε υψηλές στροφές για τουλάχιστον 5 - 10 min. μετά την προσθήκη και της τελευταίας συσκευασίας soluble bag.

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΩΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΑΛΕΤΑ
10.00016 Γκρι Υδατοδιαλυτό σακί 3 Kg 6 Σακιά / Δοχείο = 18 Kg 33 Δοχεία / 594 Kg

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

   ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Τσιμεντοειδές κονίαμα με χαλαζιακά αδρανή, για επιφανειακή διασπορά σε πλάκες και δάπεδα νωπού σκυροδέματος, που θα επιπεδωθεί με «ελικόπτερο» ή μύστρα. Προσφέρει ταυτόχρονα, επιφανειακή σκλήρυνση και μόνιμη στεγανοποίηση με χημική δράση και ανάπτυξη κρυστάλλων στο εσωτερικό του σκυροδέματος.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

Η κατανάλωση του PENETRON® PLUS, για επίπαση οριζόντιων επιφανειών νωπού σκυροδέματος, είναι από 0,6-1,0 Kg/m2, ανάλογα και με τις απαιτήσεις σκλήρυνσης των δαπέδων.

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΩΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΑΛΕΤΑ
10.00008 Γκρι Σακί 18 Kg 48 Σακιά / Παλέτα 864 Kg

 

  ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

  ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

   ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Τσιμεντοειδές επισκευαστικό στεγανωτικό κονίαμα σκυροδέματος, με ταυτόχρονη χημική δράση και ανάπτυξη κρυστάλλων. Υποστηρίζει όλα τα στεγανωτικά συστήματα PENETRON®. Ανάμιξη: ενδεικτικά για 1 σακί χρειάζονται περίπου 4 Lt νερό. Προτείνεται η ανάμιξη μικρών ποσοτήτων με την μορφή πλαστελίνης.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

Για γεμίσματα, η ενδεικτική κατανάλωση είναι περίπου 2 Kg/Lt ή 11 Lt ανά σακί 22,70 Kg. Για επισκευή αρμών διακοπής σκυροδέτησης ή ρωγμών η ενδεικτική κατανάλωση είναι 1,3-1,5 Kg/τρέχον μέτρο.

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΩΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΑΛΕΤΑ
10.30005 Γκρι Δοχείο 5 Kg 132 Δοχεία / Παλέτα 660 Kg
10.00002 Γκρι Σακί 22,70 Kg 48 Σακιά / Παλέτα 1.089,60 Kg

 

  ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

  ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

   ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ταχύπηκτο στεγανωτικό τσιμεντοειδές κονίαμα, για επισκευή εισροών νερού σε σκυρόδεμα, με ταυτόχρονη χημική δράση και ανάπτυξη κρυστάλλων. Υποστηρίζει όλα τα στεγανωτικά συστήματα PENETRON®. Στην ανάμιξη χρειάζεται ελάχιστο νερό, δουλεύοντας μικρές ποσότητες, ύφυγρες σαν «χωματόπετρες», πάντα με γάντια.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

Ενδεικτικά, η κατανάλωση για πλήρωση κενών είναι 1,2-1,4 Kg/Lt.

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΩΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΑΛΕΤΑ
10.30004 Γκρι Δοχείο 4 Kg 132 Δοχεία / Παλέτα 528 Kg
10.00003 Γκρι Σακί 18 Kg 48 Σακιά / Παλέτα 864 Kg
10.00011 Γκρι Δοχείο 25 Kg 33 Δοχεία / Παλέτα 825 Kg

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

   ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Υγρό ψεκασμού ενδοχημικής δράσης για μόνιμη στεγάνωση θετικών υδροστατικών πιέσεων σε σκυρόδεμα (αύξηση σκληρότητας). Προστατεύει υπέργειες κατασκευές από σκυρόδεμα, που εκτίθενται στις καιρικές συνθήκες. Εφαρμογές σε δώματα, καταστρώματα γεφυρών, πεζούλια, έργα οδοποιίας και αεροδιάδρομους.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

Προϊόν έτοιμο προς χρήση. Σε οριζόντιες επιφάνειες, η κατανάλωση είναι 1 Lt για 4-6 m2. Άνεμος και υψηλές θερμοκρασίες αυξάνουν την κατανάλωση. Σημαντικό: μετά την ωρίμανση του, το υλικό πρέπει να ενεργοποιηθεί με 3 διαδοχικούς, ανά ημέρα, πλημμυρισμούς (έντονες διαβροχές νερού).

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΩΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΑΛΕΤΑ
10.00019 Διάφανο Δοχείο 6 Kg 56 Δοχεία / Παλέτα 336 Kg
10.00017 Διάφανο Δοχείο 19 Lt 33 Δοχεία / Παλέτα 627 Lt / ~ 820 Kg

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

  ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Υγρό ψεκασμού ενδοχημικής δράσης, που προσδίδει σε βιομηχανικά δάπεδα και κονιάματα, υψηλή σκληρότητα, μειωμένη απορροφητικότητα, ανθεκτικότητα και μεγάλη μείωση σκόνης τριβής

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

Το προϊόν είναι συμπύκνωμα που αραιώνεται 1:1 με νερό. Η απόδοση του μίγματος, σε δάπεδα, είναι 1 Lt για 4-5 m2 και ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποστρώματος. Αναλογικά, το δοχείο των 19 Lt, μετά την αραίωση (~38 Lt), καλύπτει 150-180 m2.

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΩΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΑΛΕΤΑ
10.00018 Διάφανο Δοχείο 4 Kg 56 Δοχεία / Παλέτα 224 Kg
10.00010 Διάφανο Δοχείο 19 Lt 33 Δοχεία / Παλέτα 627 Lt / ~ 890 Kg

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

   ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Πρόσθετες Πληροφορίες

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Υγρό ψεκασμού ενδοχημικής δράσης, νανοτεχνολογίας που προσδίδει σε βιομηχανικά δάπεδα και κονιάματα πυκνής δομής (λιγότερο απορροφητικά), υψηλή σκληρότητα, μειωμένη απορροφητικότητα, ανθεκτικότητα και μεγάλη μείωση σκόνης τριβής.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
Το προϊόν είναι έτοιμο προς χρήση. Η απόδοση του προϊόντος σε δάπεδα πυκνής δομής, είναι 1 Lt για 10-12 m2 και ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποστρώματος. Αναλογικά, το δοχείο των 19 Lt, καλύπτει 190-228 m2.

 

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΩΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΑΛΕΤΑ
10.00021 Διάφανο Δοχείο 4 Kg 56 Δοχεία / Παλέτα 224 Kg
10.00020 Διάφανο Δοχείο 19 Lt 33 Δοχεία / Παλέτα 627 Lt / ~ 700 Kg

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Σελίδα 1 από 17

Αναζήτηση Προϊόντος

Κατηγορίες Προϊόντων