Ενδοχημικής δράσης στεγανωτικά & σκληρυντές σκυροδέματος σε υγρή μορφή

Ενδοχημικής δράσης στεγανωτικά & σκληρυντές σκυροδέματος σε υγρή μορφή

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Υγρό ψεκασμού ενδοχημικής δράσης για μόνιμη στεγάνωση θετικών υδροστατικών πιέσεων σε σκυρόδεμα (αύξηση σκληρότητας). Προστατεύει υπέργειες κατασκευές από σκυρόδεμα, που εκτίθενται στις καιρικές συνθήκες. Εφαρμογές σε δώματα, καταστρώματα γεφυρών, πεζούλια, έργα οδοποιίας και αεροδιάδρομους.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

Προϊόν έτοιμο προς χρήση. Σε οριζόντιες επιφάνειες, η κατανάλωση είναι 1 Lt για 4-6 m2. Άνεμος και υψηλές θερμοκρασίες αυξάνουν την κατανάλωση. Σημαντικό: μετά την ωρίμανση του, το υλικό πρέπει να ενεργοποιηθεί με 3 διαδοχικούς, ανά ημέρα, πλημμυρισμούς (έντονες διαβροχές νερού).

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΩΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΑΛΕΤΑ
10.00019 Διάφανο Δοχείο 6 Kg 56 Δοχεία / Παλέτα 336 Kg
10.00017 Διάφανο Δοχείο 19 Lt 33 Δοχεία / Παλέτα 627 Lt / ~ 820 Kg

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

  ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Υγρό ψεκασμού ενδοχημικής δράσης, που προσδίδει σε βιομηχανικά δάπεδα και κονιάματα, υψηλή σκληρότητα, μειωμένη απορροφητικότητα, ανθεκτικότητα και μεγάλη μείωση σκόνης τριβής

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

Το προϊόν είναι συμπύκνωμα που αραιώνεται 1:1 με νερό. Η απόδοση του μίγματος, σε δάπεδα, είναι 1 Lt για 4-5 m2 και ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποστρώματος. Αναλογικά, το δοχείο των 19 Lt, μετά την αραίωση (~38 Lt), καλύπτει 150-180 m2.

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΩΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΑΛΕΤΑ
10.00018 Διάφανο Δοχείο 4 Kg 56 Δοχεία / Παλέτα 224 Kg
10.00010 Διάφανο Δοχείο 19 Lt 33 Δοχεία / Παλέτα 627 Lt / ~ 890 Kg

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

   ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Πρόσθετες Πληροφορίες

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Υγρό ψεκασμού ενδοχημικής δράσης, νανοτεχνολογίας που προσδίδει σε βιομηχανικά δάπεδα και κονιάματα πυκνής δομής (λιγότερο απορροφητικά), υψηλή σκληρότητα, μειωμένη απορροφητικότητα, ανθεκτικότητα και μεγάλη μείωση σκόνης τριβής.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
Το προϊόν είναι έτοιμο προς χρήση. Η απόδοση του προϊόντος σε δάπεδα πυκνής δομής, είναι 1 Lt για 10-12 m2 και ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποστρώματος. Αναλογικά, το δοχείο των 19 Lt, καλύπτει 190-228 m2.

 

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΩΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΑΛΕΤΑ
10.00021 Διάφανο Δοχείο 4 Kg 56 Δοχεία / Παλέτα 224 Kg
10.00020 Διάφανο Δοχείο 19 Lt 33 Δοχεία / Παλέτα 627 Lt / ~ 700 Kg

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Αναζήτηση Προϊόντος

Κατηγορίες Προϊόντων