Χαλαζιακά αδρανή για κονιάματα, εποξειδικά και πολυουρεθανικά υλικά

Χαλαζιακά αδρανή για κονιάματα, εποξειδικά και πολυουρεθανικά υλικά

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Χαλαζιακή πούδρα, με δυνατότητα ανάμιξης σε χυτά εποξειδικά. Ανάμιξη με εποξειδικά αστάρια (PENEPOXTM SF PRIMER) για λεπτό στοκάρισμα υποστρωμάτων.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

Σαν λεπτό στοκάρισμα 0,5 – 1 Kg/m2 πούδρας με ανάλογο εποξειδικό υλικό.

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΩΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΑΛΕΤΑ
12.020-009 Ανοιχτό Γκρι Σακί 25 Kg 56 Σακιά / Παλέτα 1.400 Kg

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ειδικού τύπου χαλαζιακό μίγμα, για ανάμιξη με χυτά εποξειδικά δαπέδων (PENEPOXTM CS) - περιέχει και κοκκομετρίες πούδρας (ανοιχτόχρωμο).

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

Ενδεικτικά, έως 1:1 κ.β. με χυτά εποξειδικά δαπέδων.

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΩΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΑΛΕΤΑ
12.021-075 Υπόλευκο Σακί 25 Kg 64 Σακιά / Παλέτα 1.600 Kg

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ειδικού τύπου χαλαζιακό μίγμα, για ανάμιξη με χυτά εποξειδικά δαπέδων (PENEPOXTM CS). Κατάλληλο και σαν υλικό επίπασης μέτριας κοκκομετρίας (ανοιχτόχρωμο).

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 

Ενδεικτικά, έως 1:1 κ.β. με χυτά εποξειδικά δαπέδων. Σαν υλικό επίπασης 1 – 3 Kg/m2.

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΩΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΑΛΕΤΑ
12.021-300 Υπόλευκο Σακί 25 Kg 64 Σακιά / Παλέτα 1.600 Kg

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ειδικού τύπου χαλαζιακό μίγμα, για ανάμιξη με χυτά εποξειδικά δαπέδων (PENEPOXTM CS). Κατάλληλο και σαν υλικό επίπασης μέτριας κοκκομετρίας ή για παραγωγή ρητινοκονιαμάτων (ανοιχτόχρωμο).

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 

Ενδεικτικά, έως 1:1 κ.β. με χυτά εποξειδικά δαπέδων. Σαν υλικό επίπασης 1 – 3 Kg/m2.

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΩΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΑΛΕΤΑ
12.021-053 Υπόλευκο Σακί 40 Kg 40 Σακιά / Παλέτα 1.600 Kg

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Μίγμα χαλαζιακών αδρανών για επίπαση χονδρύτερης κοκκομετρίας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ρητινοκονιάματα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

Σαν υλικό επίπασης 1 – 3 Kg/m2.

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΩΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΑΛΕΤΑ
12.021-006 Μπεζ-Καφέ Σακί 25 Kg 60 Σακιά / Παλέτα 1.500 Kg
12.021-257 Υπόλευκο Σακί 25 Kg 60 Σακιά / Παλέτα 1.500 Kg

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ QUARTZ SAND 0,4 0,8 MM

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ QUARTZ SAND 0,4 0,8 MM OFF WHITE

Πρόσθετες Πληροφορίες

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Ειδικού τύπου χαλαζιακό μίγμα, για ανάμιξη με κονιάματα, όπως το PENETRON® GROUT κ.λ.π.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
Ανάλογα με τις υποδείξεις των εκάστοτε κονιαμάτων.

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΩΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΑΛΕΤΑ
12.10022.15 Ανοιχτό Γκρι Σακί 25 Kg 60 Σακιά / Παλέτα 1.500 Kg

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ειδικού τύπου χαλαζιακό μίγμα, για ανάμιξη με κονιάματα, όπως το PENETRON® GROUT κ.λ.π.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

Ανάλογα με τις υποδείξεις των εκάστοτε κονιαμάτων.

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΩΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΑΛΕΤΑ
12.10022.14 Ανοιχτό Γκρι Σακί 25 Kg 60 Σακιά / Παλέτα 1.500 Kg

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ειδικού τύπου μίγμα χαλαζιακών αδρανών, για χρήση με επίπαση, σαν σκληρυντής βιομηχανικών δαπέδων. Ενδεικτική ανάμιξη με τσιμέντο 1:1.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

Ενδεικτική κατανάλωση μίγματος με τσιμέντο για επίπαση 2 - 4 kg/m2.

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΩΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΑΛΕΤΑ
12.00022.26 Υπόλευκο Σακί 25 Kg 60 Σακιά / Παλέτα 1.500 Kg

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

 

Αναζήτηση Προϊόντος

Κατηγορίες Προϊόντων