Πολυουρεθανικά στεγανωτικά δεξαμενών / αστάρια και βαφές πισίνας

Πολυουρεθανικά στεγανωτικά δεξαμενών / αστάρια και βαφές πισίνας

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ελαστικό, επαλειφόμενο, πολυουρεθανικό υλικό στεγανοποίησης, δύο συστατικών, χωρίς διαλύτες. Κατάλληλο για δεξαμενές, κανάλια, πόσιμο νερό, υπόστρωμα σε μπάνια κ.λ.π. Υψηλή χημική αντοχή. Πιθανό κιτρίνισμα σε έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

Ενδεικτικά, για 2 στρώσεις, η συνολική κατανάλωση είναι 1,2-1,5 Kg/m2 σε 2-3 στρώσεις. Σε περίπτωση ενίσχυσης με ενδιάμεσο γεωύφασμα FABRIC, η κατανάλωση διπλασιάζεται.

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΩΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΑΛΕΤΑ
14.026-52-06 Υπόλευκο Συστατικό Α=6 Kg Σετ 2 δοχείων (Α+Β) 6+1 = 7 Kg -
14.026-53-01 Υπόλευκο Συστατικό Β=1 Kg Σετ 2 δοχείων (Α+Β) 6+1 = 7 Kg -

 

  ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

  ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ Α)

  ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ Β)

   ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ Α)

   ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ Β)

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Δύο συστατικών, εποξειδικό αστάρι, χωρίς διαλύτες. Αστάρι για το σύστημα PENECOATTM SF ELASTIC, αλλά και για τα εποξειδικά δαπέδων και βαφών PENEPOXTM. Σαν βαφή, σκληραίνει και σταθεροποιεί επιφάνειες. Συνδυάζεται μαζί με χαλαζιακά σε εφαρμογές εσωτερικών δαπέδων.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

Ενδεικτικά, η κατανάλωση είναι 0,250 Kg/m2 για μία στρώση και ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποστρώματος. Συνδυασμός με χαλαζιακά αυξάνει, την κατανάλωση.

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΩΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΑΛΕΤΑ
14.026-44-04 Διάφανο Συστατικό Α=4 Kg Σετ 2 δοχείων (Α+Β) 4+2 = 6 Kg -
14.026-45-02 Διάφανο Συστατικό Β=2 Kg Σετ 2 δοχείων (Α+Β) 4+2 = 6 Kg -
14.026-44-08 Διάφανο Συστατικό Α=8 Kg Σετ 2 δοχείων (Α+Β) 8+4 = 12 Kg -
14.026-45-04 Διάφανο Συστατικό Β=4 Kg Σετ 2 δοχείων (Α+Β) 8+4 = 12 Kg -

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ A)

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ B)

 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Έγχρωμη, εύκαμπτη, πολυουρεθανικής βάσης βαφή πισίνας, ενός συστατικού. Αντοχή στον ήλιο και στα χημικά πισίνας. Προσοχή: παλαιές βαφές θα πρέπει να αφαιρούνται, σε μεγάλο τουλάχιστον βαθμό.

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

Ενδεικτικά, 0,400–0,500 Kg/m2 σε 2-3 στρώσεις και ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποστρώματος.

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΩΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΑΛΕΤΑ
14.014-00-05 Γαλάζιο Δοχείο 5 Kg 4 Δοχεία / Κιβώτιο -
14.014-04-05 Μπλε Δοχείο 5 Kg 4 Δοχεία / Κιβώτιο -
14.014-01-05 Υπόλευκο Δοχείο 5 Kg 4 Δοχεία / Κιβώτιο -
14.014-02-05 Μπεζ/Άμμου Δοχείο 5 Kg 4 Δοχεία / Κιβώτιο -
14.014-00-10 Γαλάζιο Δοχείο 10 Kg - -
14.014-04-10 Μπλε Δοχείο 10 Kg - -
14.014-01-10 Υπόλευκο Δοχείο 10 Kg - -
14.014-02-10 Μπεζ/Άμμου Δοχείο 10 Kg - -
14.014-04-20 Μπλε Δοχείο 20 Kg - -

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Αναζήτηση Προϊόντος

Κατηγορίες Προϊόντων