Πολυουρεθανικής βάσης βαφές προστασίας / αστάρια

Πολυουρεθανικής βάσης βαφές προστασίας / αστάρια

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Δύο συστατικών, διάφανο, εποξειδικό αστάρι νερού για το PENECOATTM ELASTIC, σε μη απορροφητικές επιφάνειες, όπως μέταλλα, κεραμικά, παλαιά ακρυλικά, ασφαλτικά κ.α. Το μίγμα αραιώνεται με νερό 10-20%. Επίσης, με αραίωση έως και 50% με νερό, χρησιμοποιείται σαν πολύ ισχυρός σταθεροποιητής σαθρών υποστρωμάτων. Ο χρόνος αναμονής, σαν αστάρι, είναι 4-12 ώρες, αναλόγως συνθηκών (επιβράδυνση κατά τους χειμερινούς μήνες).

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

Ενδεικτικά, η κατανάλωση είναι 0,150 έως 0,200 Kg/m2 σε μια στρώση και ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποστρώματος. Σαν σταθεροποιητής σαθρών υποστρωμάτων, ενδέχεται να αυξήσει την κατανάλωσή του.

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΩΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΑΛΕΤΑ
14.026-01-03 Διάφανο Συστατικό Α=3 Kg Σετ 2 δοχείων (Α+Β) 3+1 = 4 Kg -
14.026-02-01 Διάφανο Συστατικό B=1 Kg Σετ 2 δοχείων (Α+Β) 3+1 = 4 Kg -
14.026-01-15 Διάφανο Συστατικό Α=15 Kg Σετ 2 δοχείων (Α+Β) 15+5 = 20 Kg -
14.026-02-05 Διάφανο Συστατικό Β=5 Kg Σετ 2 δοχείων (Α+Β) 15+5 = 20 Kg -

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ Α)

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ Β)

  ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ Α)

  ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ Β)

 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ενός συστατικού, διάφανο, πολυουρεθανικό αστάρι σταθεροποίησης, για απορροφητικές επιφάνειες από σκυρόδεμα, κονιάματα, επιχρίσματα κ.λ.π. Κατάλληλο για προετοιμασία πολυουρεθανικών βαφών, όπως το PENECOATTM ELASTIC, PENECOATTM PU-H και το PENEFLOORTM PU-COAT. Ο χρόνος αναμονής σαν αστάρι είναι 2-3 ώρες, αναλόγως συνθηκών.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

Ενδεικτικά, η κατανάλωση είναι 0,200 έως 0,250 Kg/m2 σε μια στρώση και ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποστρώματος.

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΩΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΑΛΕΤΑ
14.026-43-01 Διάφανο Δοχείο 1 Kg 12 Δοχεία / Κιβώτιο -
14.026-43-05 Διάφανο Δοχείο 5 Kg 4 Δοχεία / Κιβώτιο -
14.026-43-10 Διάφανο Δοχείο 10 Kg - -
14.026-43-17 Διάφανο Δοχείο 17 Kg - -

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

  ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Αλειφατική PU ελαστική βαφή ενός συστατικού, με υψηλή αντοχή UV. Προστασία των πολυουρεθανικών βαφών PENECOATTM ELASTIC και του SiMP® COAT 25, ακόμα και με προηγούμενη μέτρια επίπαση χαλαζιακής άμμου, ασφαλτοπάνων ή θερμομονωτικού αφρού πολυουρεθάνης, από καιρικές συνθήκες και χημική προσβολή. Για μέτρια βατότητα.

     

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ  

Ενδεικτικά, η κατανάλωση είναι ~0,150 Kg/m2 ανά στρώση. Μπορεί να εφαρμοστεί σε 1-2 στρώσεις μέσα σε 3-4 ώρες και όσο η επιφάνεια είναι ακόμη κολλώδης.

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΩΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΑΛΕΤΑ
14.026-31-01 Λευκό Δοχείο 1 Kg 12 Δοχεία / Κιβώτιο -
14.026-31-05 Λευκό Δοχείο 5 Kg 4 Δοχεία / Κιβώτιο -
14.026-27-05 Γκρι Δοχείο 5 Kg 4 Δοχεία / Κιβώτιο -
14.026-26-05 Κεραμιδί Δοχείο 5 Kg 4 Δοχεία / Κιβώτιο -
14.026-24-05 Πράσινο Δοχείο 5 Kg 4 Δοχεία / Κιβώτιο -
14.026-31-10 Λευκό Δοχείο 10 Kg - -
14.026-27-10 Γκρι Δοχείο 10 Kg - -
14.026-26-10 Κεραμιδί Δοχείο 10 Kg - -
14.026-24-10 Πράσινο Δοχείο 10 Kg - -
14.026-21-20   Λευκό Δοχείο 20 Kg - -

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

  ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Αλειφατική PU ημιελαστική βαφή, ενός συστατικού, με υψηλή αντοχή UV, για χρήση δαπέδων ή σαν προστασία των πολυουρεθανικών βαφών PENECOATTM ELASTIC, που έχουν επικαλυφθεί, όμως, με πλήρη επίπαση χαλαζιακής άμμου. Προστασία από καιρικές συνθήκες και χημική προσβολή. Χρήση δαπέδων μεσαίας καταπόνησης (εμπορικοί χώροι, parking, βιοτεχνίες, ελαιοτριβεία, ψυκτικοί θάλαμοι). Προεπάλειψη απορροφητικών δαπέδων (2-3 ώρες πριν) με PENEPRIMERTM PU και μη απορροφητικών (συνήθως την προηγούμενη μέρα) με PENEPOXTM W.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

Ενδεικτικά, η κατανάλωση είναι ~0,200 Kg/m2 ανά στρώση. Εφαρμόζεται συνήθως σε 2 στρώσεις μέσα σε 2-3 ώρες και όσο η επιφάνεια είναι ακόμη κολλώδης. Στην περίπτωση ασταρώματος με PENEPRIMERTM PU και 2 στρώσεων PENECOATTM PU-H, θα πρέπει να ολοκληρώνουμε την ίδια ημέρα.

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΩΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΑΛΕΤΑ
14.026-40-05 Λευκό Δοχείο 5 Kg 4 Δοχεία / Κιβώτιο -
14.026-37-05 Γκρι Δοχείο 5 Kg 4 Δοχεία / Κιβώτιο -
14.026-39-05 Κεραμιδί Δοχείο 5 Kg 4 Δοχεία / Κιβώτιο -
14.026-40-10 Λευκό Δοχείο 10 Kg - -
14.026-38-10 Pubble Grey Δοχείο 10 Kg - -
14.026-39-10 Κεραμιδί Δοχείο 10 Kg - -
14.007-56-10 Κίτρινο Δοχείο 10 Kg - -
14.026-40-20 Λευκό Δοχείο 20 Kg 33 Δοχεία / Παλέτα 660 Kg
14.026-37-20 Γκρι Δοχείο 20 Kg 33 Δοχεία / Παλέτα 660 Kg
14.026-39-20 Κεραμιδί Δοχείο 20 Kg 33 Δοχεία / Παλέτα 660 Kg
14.026-50-20 Πράσινο Δοχείο 20 Kg 33 Δοχεία / Παλέτα 660 Kg

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

  ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Aστάρι ενός συστατικού για το PENECOATTM CLEAR, σε μη απορροφητικές επιφάνειες, όπως κεραμικά και υαλώδη. Πέρασμα με πανί (σαν παρκετίνη), 2-3 ώρες πριν την βαφή.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

Ενδεικτικά, 10-16 m2/Lt ανά στρώση.

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΩΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΑΛΕΤΑ
14.013-01-L01 Διάφανο Δοχείο 1 L 12 Δοχεία / Κιβώτιο -
14.013-01-L05 Διάφανο Δοχείο 5 L 4 Δοχεία / Κιβώτιο -

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

   ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ενός συστατικού βαφή για ματ φινίρισμα στο PENECOATTM CLEAR. Σημαντικό: καλή ανάδευση πριν από την χρήση.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

Ενδεικτικά, η κατανάλωση είναι ~0,200 Kg/m2 σε μια στρώση.

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΩΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΑΛΕΤΑ
14.013-03-01 Διάφανο Δοχείο 1 Kg 16 Δοχεία / Κιβώτιο -
14.013-03-04 Διάφανο Δοχείο 4 Kg 4 Δοχεία / Κιβώτιο -
14.013-03-10 Διάφανο Δοχείο 10 Kg - -

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

  ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Αναζήτηση Προϊόντος

Κατηγορίες Προϊόντων