Εποξειδικά / πολυουρεθανικά / πολυουρίες, για επιστρώσεις δαπέδων και βαφές προστασίας

Εποξειδικά / πολυουρεθανικά / πολυουρίες, για επιστρώσεις δαπέδων και βαφές προστασίας

Πρόσθετες Πληροφορίες

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Πολλαπλών χρήσεων, χαμηλού ιξώδους, εποξειδικό ρητινούχο αστάρι 2 συστατικών και υλικό πλήρωσης, χωρίς διαλύτες, με καλή αντοχή σε χημικά. Κατάλληλο για εφαρμογές ρητινοκονιαμάτων και διακοσμητικών επικαλύψεων με χαλαζιακή άμμο.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
Ενδεικτικά, η κατανάλωση είναι 0,250 – 0,350 Kg/m2 (εφαρμογή ως αστάρι) και ως ρητινοκονίαμα, για πάχος στρώσης 6mm: 1,35 Kg/m2 (αναλογία ανάμιξης 1:8), 1,10 Kg/m2 (αναλογία ανάμιξης 1:10) και 1,00 Kg/m2 (αναλογία ανάμιξης 1:12).

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΩΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΑΛΕΤΑ
19.10100 Διάφανο Συστατικό Α=6,6 Kg Σετ 2 δοχείων (Α+Β) 6,6+3,4 = 10 Kg 300 Kg
19.10101 Υποκίτρινο Συστατικό Β=3,4 Kg Σετ 2 δοχείων (Α+Β) 6,6+3,4 = 10 Kg 300 Kg
19.10200 Διάφανο Συστατικό Α=20,0 Kg Σετ 2 δοχείων (Α+Β) 20+10 = 30 Kg 540 Kg
19.10201 Υποκίτρινο Συστατικό Β=10,0 Kg Σετ 2 δοχείων (Α+Β) 20+10 = 30 Kg 540 Kg

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ Α)

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ Β)

Πρόσθετες Πληροφορίες

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Ηλεκτρικά αγώγιμο, έγχρωμο, εποξειδικό ρητινούχο προϊόν δαπέδων, 2 συστατικών, χωρίς διαλύτες, με καλή αντοχή σε χημικά. Ειδικά σχεδιασμένο για χώρους με απαίτηση ηλεκτροστατικής αποφόρτισης (ESD). Χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το αγώγιμο προϊόν επικάλυψης EP 799 ESD.
Βασικές αποχρώσεις (κατά προσέγγιση): RAL 7030, RAL 7032, RAL 7035, RAL 7038, RAL 7040.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
Ενδεικτικά, η κατανάλωση είναι 1,5 - 1,8 Kg/m2  και προτεινόμενο πάχος εφαρμογής 1,0 – 1,4 mm.

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΩΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΑΛΕΤΑ
Βάσει RAL Έγχρωμο Συστατικό Α=25,0 Kg Σετ 2 δοχείων (Α+Β) 25+5 = 30 Kg 540 Kg
Βάσει RAL Υποκίτρινο Συστατικό Β=5,0 Kg Σετ 2 δοχείων (Α+Β) 25+5 = 30 Kg 540 Kg

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ Α)

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ Β)

Πρόσθετες Πληροφορίες

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Βαφή και αυτοεπιπεδούμενη εποξειδική ρητίνη δαπέδου, 2 συστατικών, χωρίς διαλύτες, για λείες και αντιολισθηρές επιφάνειες. Ιδανική για εφαρμογές σε χώρους στάθμευσης οχημάτων, με πιστοποίηση OS8. Κατάλληλη για αυτοεπιπεδούμενα δάπεδα έως 4 mm. Στην περίπτωση εφαρμογής ως βαφή, απαιτείται αραίωση 4%, κατά βάρος, με τον διαλύτη VR24.
Βασικές Standard αποχρώσεις (κατά προσέγγιση): RAL 1001, RAL 1015, RAL 3009, RAL 6011, RAL 7001, RAL 7015, RAL 7023, RAL 7030, RAL 7032, RAL 7035, RAL 7038, RAL 7040.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
Ενδεικτικά, η κατανάλωση είναι 0,8 – 1,5 Kg/m2 (λεπτή επίστρωση) και 1,3 – 1,5 Κg/m2/mm πάχους στρώσης (κανονική επίστρωση).

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΩΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΑΛΕΤΑ
Βάσει RAL Βασικές αποχρώσεις Συστατικό Α=24,0 Kg Σετ 2 δοχείων (Α+Β) 24+6 = 30 Kg 540 kg
Βάσει RAL Υποκίτρινο Συστατικό Β=6,0 Kg Σετ 2 δοχείων (Α+Β) 24+6 = 30 Kg 540 kg
Βάσει RAL Αποχρώσεις Group A Συστατικό Α=24,0 Kg Σετ 2 δοχείων (Α+Β) 24+6 = 30 Kg 540 kg
Βάσει RAL Υποκίτρινο Συστατικό Β=6,0 Kg Σετ 2 δοχείων (Α+Β) 24+6 = 30 Kg 540 kg
Βάσει RAL Αποχρώσεις Group B Συστατικό Α=24,0 Kg Σετ 2 δοχείων (Α+Β) 24+6 = 30 Kg 540 kg
Βάσει RAL Υποκίτρινο Συστατικό Β=6,0 Kg Σετ 2 δοχείων (Α+Β) 24+6 = 30 Kg 540 kg
Βάσει RAL Αποχρώσεις Group C Συστατικό Α=24,0 Kg Σετ 2 δοχείων (Α+Β) 24+6 = 30 Kg 540 kg
Βάσει RAL Υποκίτρινο Συστατικό Β=6,0 Kg Σετ 2 δοχείων (Α+Β) 24+6 = 30 Kg 540 kg
Βάσει RAL Αποχρώσεις Group D Συστατικό Α=24,0 Kg Σετ 2 δοχείων (Α+Β) 24+6 = 30 Kg 540 kg
Βάσει RAL Υποκίτρινο Συστατικό Β=6,0 Kg Σετ 2 δοχείων (Α+Β) 24+6 = 30 Kg 540 kg

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ Α)

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ Β)

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Έγχρωμο εποξειδικό υλικό δαπέδων, δυο συστατικών, χωρίς διαλύτες. Κατάλληλο για δάπεδα υψηλής καταπόνησης, όπως βιομηχανίες, αποθήκες, χώροι στάθμευσης κ.α. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν αυτοεπιπεδούμενο ή σαν βαφή.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

Σαν αυτοεπιπεδούμενο, με ανάμιξη 1:1 κ.β. χαλαζιακών (βλέπε κατάλογο χαλαζιακών), η κατανάλωση είναι: 0,8 Κg/m2/mm πάχους στρώσης. Σαν βαφή, για 2 στρώσεις, ενδεικτικά, η κατανάλωση είναι: 0,6–0,8 Κg/m2/mm πάχους στρώσης.

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΩΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΑΛΕΤΑ
14.022-03-10 Γκρι Συστατικό Α=10,0 Kg Σετ 2 δοχείων (Α+Β) 10+3 = 13 Kg -
14.022-07-10 Ανοιχτό Γκρι Συστατικό Α=10,0 Kg Σετ 2 δοχείων (Α+Β) 10+3 = 13 Kg -
14.022-26-10 Κεραμιδί Συστατικό Α=10,0 Kg Σετ 2 δοχείων (Α+Β) 10+3 = 13 Kg -
14.022-08-10 Silver Grey Συστατικό Α=10,0 Kg Σετ 2 δοχείων (Α+Β) 10+3 = 13 Kg -
14.022-68-10 Κίτρινο Συστατικό Α=10,0 Kg Σετ 2 δοχείων (Α+Β) 10+3 = 13 Kg -
14.022-04-03 Διάφανο (κοινό) Συστατικό B=3,0 Kg Σετ 2 δοχείων (Α+Β) 10+3 = 13 Kg -

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ Α)

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ Β)

  ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ Α)

  ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ Β)

Πρόσθετες Πληροφορίες

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Ηλεκτρικά αγώγιμο, έγχρωμο, εποξειδικό, ρητινούχο προϊόν επικάλυψης δαπέδων, 2 συστατικών, χωρίς διαλύτες, με καλή αντοχή σε χημικά και δυνατότητα γεφύρωσης ρωγμών έως 0,2 mm. Κατάλληλο για εφαρμογές σε περιοχές απορροής υδάτων, όπως HBV και LAU plants (παραγωγή, μονάδες αντιμετώπισης ή επεξεργασίας και αποθήκευσης, μονάδες συσκευασίας ή διαχείρισης) κατά WHG §63 (German Water Protection Law). Κατάλληλο για χώρους με πιστοποίηση κατά έκρηξης.
Αποχρώσεις (κατά προσέγγιση): RAL 1001, RAL 3009, RAL 6011, RAL 7015, RAL 7023, RAL 7030, RAL 7032, RAL 7038.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
Ενδεικτικά, η κατανάλωση είναι 2,4 – 2,6 Kg/m2.

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΩΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΑΛΕΤΑ
Βάσει RAL Έγχρωμο Συστατικό Α=8,0 Kg Σετ 2 δοχείων (Α+Β) 8+2 = 10 Kg 360 kg
Βάσει RAL Υποκίτρινο Συστατικό Β=2,0 Kg Σετ 2 δοχείων (Α+Β) 8+2 = 10 Kg 360 kg
Βάσει RAL Έγχρωμο Συστατικό Α=24,0 Kg Σετ 2 δοχείων (Α+Β) 24+6 = 30 Kg 540 kg
Βάσει RAL Υποκίτρινο Συστατικό Β=6,0 Kg Σετ 2 δοχείων (Α+Β) 24+6 = 30 Kg 540 kg

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ  

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ Α)

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ Β)

Πρόσθετες Πληροφορίες

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Έγχρωμο, εποξειδικό, ρητινούχο προϊόν επικάλυψης δαπέδων, 2 συστατικών, χωρίς διαλύτες, με υψηλή αντοχή σε χημικά και δυνατότητα γεφύρωσης ρωγμών έως 0,2 mm. Κατάλληλο για εφαρμογές σε περιοχές απορροής υδάτων, όπως HBV και LAU plants (παραγωγή, μονάδες αντιμετώπισης ή επεξεργασίας και αποθήκευσης, μονάδες συσκευασίας ή διαχείρισης) κατά WHG §63 (German Water Protection Law).
Αποχρώσεις (κατά προσέγγιση): RAL 1001, RAL 3009, RAL 6011, RAL 7015, RAL 7023, RAL 7030,  RAL 7032, RAL 7038, RAL 7042.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
Ενδεικτικά, η κατανάλωση είναι 2,4 – 2,6 Kg/m2.

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΩΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΑΛΕΤΑ
Βάσει RAL Έγχρωμο Συστατικό Α=8,0 Kg Σετ 2 δοχείων (Α+Β) 8+2 = 10 Kg 360 kg
Βάσει RAL Υποκίτρινο Συστατικό Β=2,0 Kg Σετ 2 δοχείων (Α+Β) 8+2 = 10 Kg 360 kg
Βάσει RAL Έγχρωμο Συστατικό Α=24,0 Kg Σετ 2 δοχείων (Α+Β) 24+6 = 30 Kg 540 kg
Βάσει RAL Υποκίτρινο Συστατικό Β=6,0 Kg Σετ 2 δοχείων (Α+Β) 24+6 = 30 Kg 540 kg

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ Α)

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ Β)

Πρόσθετες Πληροφορίες

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Έγχρωμο, υψηλής ποιότητας, χαμηλών εκπομπών, σταθερής απόχρωσης, ελαστικό, πολυουρεθανικό σύστημα, επικάλυψης δαπέδων, 2 συστατικών. Για επικαλύψεις σε περιοχές με αυξημένες απαιτήσεις στην οπτική εμφάνιση, π.χ. για γραφεία και χώρους παρουσιάσεων. Δεν κιτρινίζει.
Βασικές αποχρώσεις (κατά προσέγγιση): RAL 1001, RAL 1015, RAL 3009, RAL 5014, RAL 6011, RAL 7001, RAL 7015, RAL 7016, RAL 7023, RAL 7030, RAL 7032, RAL 7035, RAL 7038, RAL 7040, RAL 7042.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
Ενδεικτικά, η κατανάλωση είναι 1,3 kg/m2/mm πάχους στρώσης.

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΩΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΑΛΕΤΑ
Βάσει RAL Έγχρωμο Συστατικό Α=6,60 Kg Σετ 2 δοχείων (Α+Β) 6,6+3,4 = 10 Kg 300 Kg
Βάσει RAL Υποκίτρινο Συστατικό Β=3,4 Kg Σετ 2 δοχείων (Α+Β) 6,6+3,4 = 10 Kg 300 Kg
Βάσει RAL Έγχρωμο Συστατικό Α=20,0 Kg Σετ 2 δοχείων (Α+Β) 20+10 = 30 Kg 540 Kg
Βάσει RAL Υποκίτρινο Συστατικό Β=10,0 Kg Σετ 2 δοχείων (Α+Β) 20+10 = 30 Kg 540 Kg

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ Α)

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ B)

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Μεσαίας καταπόνησης, ημίσκληρη πολυουρεθανική βαφή ενός συστατικού, για εσωτερικούς κυρίως χώρους στάθμευσης, εμπορικούς χώρους, αποθήκες, ψυγεία κ.α. Σημαντικό: καλός αερισμός κατά την εφαρμογή. Για περιπτώσεις εφαρμογών σε εξωτερικούς χώρους, χρησιμοποιείστε PENECOATTM PU-H (UV).

   

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

Ενδεικτικά, η κατανάλωση είναι ~0,200 Kg/m2 ανά στρώση. Εφαρμόζεται συνήθως σε 2 στρώσεις, μέσα σε 2-3 ώρες και όσο η επιφάνεια είναι ακόμη κολλώδης. Στην περίπτωση ασταρώματος με PENEPRIMERTM PU και 2 στρώσεων PENEFLOORTM PU-COAT ή PENECOATTM PU-H, θα πρέπει να ολοκληρώνουμε την ίδια ημέρα.

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΩΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΑΛΕΤΑ
14.007-01-05 Γκρι Δοχείο 5 Kg 4 Δοχεία / Κιβώτιο -
14.007-02-05 Κεραμιδί Δοχείο 5 Kg 4 Δοχεία / Κιβώτιο -
14.007-01-10 Γκρι Δοχείο 10 Kg - -
14.007-02-10 Κεραμιδί Δοχείο 10 Kg - -
14.007-04-10 Silver Grey Δοχείο 10 Kg - -

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

  ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Πρόσθετες Πληροφορίες

http://PDS

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Υψηλής ποιότητας, ταχείας ωρίμανσης, ρητίνη πολυουρίας, 2 συστατικών, χωρίς διαλύτες, για διάφανη επικάλυψη ή σφράγιση έγχρωμων διακοσμητικών χαλαζιακών και terrazzo επικαλύψεων, για χρήση σε εμπορικούς και βιομηχανικούς χώρους. Το τελικό φινίρισμα είναι γυαλιστερό (glossy) και δεν κιτρινίζει.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
Ενδεικτικά, η κατανάλωση είναι 0,5-0,8 Kg/m2 για ανάγλυφη επιφάνεια και 0,6-0,9 Kg/m2 για εφαρμογή ως ρητινοκονίαμα.

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΩΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΑΛΕΤΑ
19.96300 Διάφανο Συστατικό Α=4,0 Kg Σετ 2 δοχείων (Α+Β) 4,0+6,0 = 10 Kg 300 Kg
19.96301 Διάφανο Συστατικό Β=6,0 Kg Σετ 2 δοχείων (Α+Β) 4,0+6,0 = 10 Kg 300 Kg

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

 

 

 

Πρόσθετες Πληροφορίες

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Υδατοδιαλυτή, οικονομική, ματ εποξειδική ρητίνη, 2 συστατικών, χωρίς διαλύτες, κατάλληλη για βαφή βιομηχανικών και εμπορικών χώρων, εκτεθειμένων σε ελαφριά κυκλοφορία. Για κανονικά υποστρώματα, με μέτρια καταπόνηση, εφαρμόστε την πρώτη στρώση σαν αστάρι, με αραίωση 5-10% με νερό.
Βασικές Standard αποχρώσεις (κατά προσέγγιση): RAL 1001, RAL 1015, RAL 3009, RAL 5014, RAL 6011, RAL 7001, RAL 7015, RAL 7016, RAL 7023, RAL 7030, RAL 7032, RAL 7035, RAL 7038, RAL 7040, RAL 7042.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
Ενδεικτικά, η κατανάλωση είναι 0,200 – 0,250 Kg/m2/στρώση.

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΩΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΑΛΕΤΑ
Βάσει RAL Διάφανο Συστατικό Α=4,2 Kg Σετ 2 δοχείων (Α+Β) 4,2+20,8 = 25 Kg 300 Kg
Βάσει RAL Βασικές αποχρώσεις Συστατικό B=20,2 Kg Σετ 2 δοχείων (Α+Β) 4,2+20,8 = 25 Kg 300 Kg
Βάσει RAL Διάφανο Συστατικό Α=4,2 Kg Σετ 2 δοχείων (Α+Β) 4,2+20,8 = 25 Kg 300 Kg
Βάσει RAL Αποχρώσεις Group A Συστατικό B=20,2 Kg Σετ 2 δοχείων (Α+Β) 4,2+20,8 = 25 Kg 300 Kg
Βάσει RAL Διάφανο Συστατικό Α=4,2 Kg Σετ 2 δοχείων (Α+Β) 4,2+20,8 = 25 Kg 300 Kg
Βάσει RAL Αποχρώσεις Group B Συστατικό B=20,2 Kg Σετ 2 δοχείων (Α+Β) 4,2+20,8 = 25 Kg 300 Kg
Βάσει RAL Διάφανο Συστατικό Α=4,2 Kg Σετ 2 δοχείων (Α+Β) 4,2+20,8 = 25 Kg 300 Kg
Βάσει RAL Αποχρώσεις Group C Συστατικό B=20,2 Kg Σετ 2 δοχείων (Α+Β) 4,2+20,8 = 25 Kg 300 Kg
Βάσει RAL Διάφανο Συστατικό Α=4,2 Kg Σετ 2 δοχείων (Α+Β) 4,2+20,8 = 25 Kg 300 Kg
Βάσει RAL Αποχρώσεις Group D Συστατικό B=20,8 Kg Σετ 2 δοχείων (Α+Β) 4,2+20,8 = 25 Kg 300 Kg

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ Α)

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ B)

Πρόσθετες Πληροφορίες

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Έγχρωμο, ελαστικό, πολυουρεθανικό σύστημα 2 συστατικών, χωρίς διαλύτες, με δυνατότητα γεφύρωσης ρωγμών έως 0,5 mm. Κατάλληλο για τοίχους και οροφές με λείο φινίρισμα. Εφαρμόζεται σε 2 με 4 στρώσεις. Πριν την εφαρμογή κάθε στρώσης, απαιτείται τρίψιμο της επιφάνειας.
Αποχρώσεις (κατά προσέγγιση): RAL 9010, RAL 1015, RAL 7035. Διαθέσιμο και σε άλλες αποχρώσεις κατόπιν παραγγελίας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
Ενδεικτικά, η κατανάλωση είναι 1,3 – 1,5 Kg/m2/mm πάχος στρώσης. Για σταθεροποίηση του υποστρώματος και καλύτερη ανάπτυξη του συστήματος, προτείνεται η ενίσχυση με μία ενδιάμεση στρώση οπλισμού ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ VΑ 1040 ή αντίστοιχου.

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΩΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΑΛΕΤΑ
Βάσει RAL Έγχρωμο Συστατικό Α=5,0 Kg Σετ 2 δοχείων (Α+Β) 5+1 = 6 Kg 300 Kg
Βάσει RAL Υποκίτρινο Συστατικό Β=1,0 Kg Σετ 2 δοχείων (Α+Β) 5+1 = 6 Kg 300 Kg
Βάσει RAL Έγχρωμο Συστατικό Α=10,0 Kg Σετ 2 δοχείων (Α+Β) 10+2 = 12 Kg 540 Kg
Βάσει RAL Υποκίτρινο Συστατικό B=2,0 Kg Σετ 2 δοχείων (Α+Β) 10+2 = 12 Kg 540 Kg

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ Α)

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ B)

Πρόσθετες Πληροφορίες

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Υψηλής ηλεκτρικής αγωγιμότητας, εποξειδική ρητίνη, 2 συστατικών, χωρίς διαλύτες (μέρος του συστήματος ΕP 211 ESD), με αντοχή στην υδρόλυση και τη σαπωνοποίηση.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
Ενδεικτικά, η κατανάλωση είναι 0,100 – 0,140 Kg/m2.

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΩΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΑΛΕΤΑ
19.18100 Διάφανο Συστατικό Α=2,0 Kg Σετ 2 δοχείων (Α+Β) 2+8 = 10 Kg 360 kg
19.18101 Μαύρο Συστατικό Β=8,0 Kg Σετ 2 δοχείων (Α+Β) 2+8 = 10 Kg 360 kg

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ COMPONENT A

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ COMPONENT B

 

Πρόσθετες Πληροφορίες

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Υψηλής ποιότητας, πολυουρεθανικής βάσεως, 2 συστατικών, διαφανές, ματ σφραγιστικό, χρωματικά σταθερό, χαμηλών εκπομπών, φιλικό προς το περιβάλλον. Κατάλληλο και για εσωτερικούς χώρους, με απαιτήσεις σε ποιότητα αέρα. Εύκολο στη χρήση. Δεν κιτρινίζει.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
Ενδεικτικά, η κατανάλωση είναι 0,120 – 0,160 Kg/m2.

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΩΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΑΛΕΤΑ
19.09100 Διάφανο Συστατικό Α=4,4 Kg Σετ 2 δοχείων (Α+Β) 4,4+0,6 = 5 Kg 300 Kg
19.09101 Υποκίτρινο Συστατικό Β=0,6 Kg Σετ 2 δοχείων (Α+Β) 4,4+0,6 = 5 Kg 300 Kg
19.09200 Διάφανο Συστατικό Α=8,8 Kg Σετ 2 δοχείων (Α+Β) 8,8+1,2 = 10 Kg 300 Kg
19.09201 Υποκίτρινο Συστατικό Β=1,2 Kg Σετ 2 δοχείων (Α+Β) 8,8+1,2 = 10 Kg 300 Kg

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ Α)

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ Β)

Πρόσθετες Πληροφορίες

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Υψηλής ποιότητας, πολυουρεθανικής βάσεως, 2 συστατικών, έγχρωμο, ματ σφραγιστικό, χρωματικά σταθερό, χαμηλών εκπομπών, φιλικό προς το περιβάλλον. Κατάλληλο για εφαρμογές σε εσωτερικούς χώρους, με απαιτήσεις σε ποιότητα αέρα.
Βασικές αποχρώσεις (κατά προσέγγιση): RAL 1001, RAL 1015, RAL 3009, RAL 5014, RAL 6011, RAL 7001, RAL 7015, RAL 7016, RAL 7023, RAL 7030, RAL 7032, RAL 7035, RAL 7038, RAL 7040, RAL 7042.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
Ενδεικτικά, η κατανάλωση είναι 0,140 – 0,180 Kg/m2.

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΩΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΑΛΕΤΑ
Βάσει RAL Έγχρωμο Συστατικό Α=4,4 Kg Σετ 2 δοχείων (Α+Β) 4,4+0,6 = 5 Kg 300 Kg
Βάσει RAL Υποκίτρινο Συστατικό Β=0,6 Kg Σετ 2 δοχείων (Α+Β) 4,4+0,6 = 5 Kg 300 Kg
Βάσει RAL Έγχρωμο Συστατικό Α=8,8 Kg Σετ 2 δοχείων (Α+Β) 8,8+1,2 = 10 Kg 300 Kg
Βάσει RAL Υποκίτρινο Συστατικό Β=1,2 Kg Σετ 2 δοχείων (Α+Β) 8,8+1,2 = 10 Kg 300 Kg

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ Α)

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ Β)

Πρόσθετες Πληροφορίες

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Υψηλής ποιότητας και καλυπτικότητας, πολυουρεθανικής βάσεως, 2 συστατικών, έγχρωμο, ματ σφραγιστικό για τοιχοποιίες (συνδυάζεται με το EP 652 W), χρωματικά σταθερό, εξαιρετικά χαμηλών εκπομπών, φιλικό προς το περιβάλλον. Κατάλληλο για εφαρμογές σε εσωτερικούς χώρους, με απαιτήσεις σε ποιότητα αέρα.
Βασικές αποχρώσεις (κατά προσέγγιση): RAL 1001, RAL 1015, RAL 3009, RAL 5014, RAL 6011, RAL 7001, RAL 7015, RAL 7016, RAL 7023, RAL 7030, RAL 7032, RAL 7035, RAL 7038, RAL 7040, RAL 7042.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
Ενδεικτικά, η κατανάλωση είναι 0,100 – 0,120 Kg/m2.

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΩΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΑΛΕΤΑ
Βάσει RAL Έγχρωμο Συστατικό Α=5,4 Kg Σετ 2 δοχείων (Α+Β) 5,4+0,6 = 6 Kg 300 Kg
Βάσει RAL Υποκίτρινο Συστατικό Β=0,6 Kg Σετ 2 δοχείων (Α+Β) 5,4+0,6 = 6 Kg 300 Kg
Βάσει RAL Έγχρωμο Συστατικό Α=10,8 Kg Σετ 2 δοχείων (Α+Β) 10,8+1,2 = 12 Kg 300 Kg
Βάσει RAL Υποκίτρινο Συστατικό Β=1,2 Kg Σετ 2 δοχείων (Α+Β) 10,8+1,2 = 12 Kg 300 Kg

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ Α)

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ Β)

Πρόσθετες Πληροφορίες

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Διαφανής, ματ, εποξειδική, σφραγιστική ρητίνη, 2 συστατικών με υψηλές χημικές αντοχές. Ιδανική για βιομηχανικές περιοχές με αυξημένες απαιτήσεις φορτίων.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
Ενδεικτικά, η κατανάλωση είναι 0,130 – 0,180 Kg/m2 για κάθε εφαρμογή.

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΩΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΑΛΕΤΑ
19.15100 Ανοικτό καφέ Συστατικό Α=8,0 Kg Σετ 2 δοχείων (Α+Β) 8+2 = 10 Kg 300 Kg
19.15101 Υποκίτρινο Συστατικό Β=2 Kg Σετ 2 δοχείων (Α+Β) 8+2 = 10 Kg 300 Kg
19.15200 Ανοικτό καφέ Συστατικό Α=20,0 Kg Σετ 2 δοχείων (Α+Β) 20+5 = 25 Kg 300 Kg
19.15201 Υποκίτρινο Συστατικό Β=5,0 Kg Σετ 2 δοχείων (Α+Β) 20+5 = 25 Kg 300 Kg

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ Α)

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ Β)

Πρόσθετες Πληροφορίες

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Έγχρωμη, ματ, εποξειδική, σφραγιστική ρητίνη, 2 συστατικών με υψηλές χημικές αντοχές. Ιδανική για βιομηχανικές περιοχές με αυξημένες απαιτήσεις φορτίων.
Βασικές αποχρώσεις (κατά προσέγγιση): RAL 1001, RAL 1015, RAL 3009, RAL 5014, RAL 6011, RAL 7001, RAL 7015, RAL 7016, RAL 7023, RAL 7030, RAL 7032, RAL 7035, RAL 7038, RAL 7040, RAL 7042.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
Ενδεικτικά, η κατανάλωση είναι 0,130 – 0,180 Kg/m2 για κάθε εφαρμογή.

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΩΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΑΛΕΤΑ
19.14100 Έγχρωμο Συστατικό Α=8,1 Kg Σετ 2 δοχείων (Α+Β) 8,1+1,9 = 10 Kg 300 Kg
19.14101 Υποκίτρινο Συστατικό Β=1,9 Kg Σετ 2 δοχείων (Α+Β) 8,1+1,9 = 10 Kg 300 Kg
19.14200 Έγχρωμο Συστατικό Α=20,25 Kg Σετ 2 δοχείων (Α+Β) 20,25+4,75 = 25 Kg 300 Kg
19.14201 Υποκίτρινο Συστατικό Β=4,75 Kg Σετ 2 δοχείων (Α+Β) 20,25+4,75 = 25 Kg 300 Kg

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ Α)

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ Β)

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Οικονομικό, ακρυλικό βερνίκι, ενός συστατικού, με καλή UV αντοχή για στεγανοποίηση και προστασία σε φυσικές ή τεχνητές πέτρες, τούβλα, πλάκες και για την προστασία σταμπωτών δαπέδων.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

Ενδεικτικά, για 1 ή 2 στρώσεις, η συνολική κατανάλωση είναι 0,200 - 0,250 Kg/m2 ανά στρώση.

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΩΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΑΛΕΤΑ
14.026-86-01 Διάφανο Δοχείο 1 Kg - -
14.026-86-04 Διάφανο Δοχείο 4 Kg 4 Δοχεία / Κιβώτιο -
14.026-86-17 Διάφανο Δοχείο 17 Kg - -

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

  ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Αναζήτηση Προϊόντος

Κατηγορίες Προϊόντων