Slide 7 - κράνος

PENETRON για Μόνιμη Στεγανοποίηση & Προστασία Κατασκευών-Διαμόρφωση Δαπέδων & Επιφανειών-Επισκευαστικά-Ελαστικά Σφραγιστικά & Συγκολλητικά.

Slide 2 - εργοτάξιο

Σκυρόδεμα Μόνιμα Στεγανό από τη στιγμή της Σκυροδέτησής του με το σύστημα Penetron Admix με Ανάπτυξη Κρυστάλλων.

Slide 1 - κατερινη

Ξενοδοχείο στην Παραλία Κατερίνης με πισίνες και υπόγειους χώρους. Απόλυτη Επιτυχία στις Εφαρμογές Στεγανοποίησης με Συστήματα της PENETRON.

Slide 5 - lab

Η PENETRON συνεργάζεται στενά με Εργαστήρια Δοκιμών και Εξειδικευμένους στο Σκυρόδεμα Επιστήμονες για τη συνεχή Βελτιστοποίηση των Συστημάτων της.

Slide 3 - περιστέρι

Εφαρμογή του Πρόσμικτου Σκυροδέματος Penetron Admix & Υδροδιογκούμενων Κορδονιών Penebars σε κτίριο στο Περιστέρι με 5 επίπεδα υπόγειων χώρων στάθμευσης.

Slide 6 - Talkatora

Απόλυτη Στεγανοποίηση & Προστασία Σκυροδέματος αποτέλεσε τo Penetron Admix για το νέο στάδιο κολύμβησης Talkatora στο Νέο Δελχί στην Ινδία.

Slide 4 - Petrola

Τα Προϊόντα της PENETRON επιλέχθηκαν για την Στεγανοποίηση και Χημική Προστασία του δικτύου αποχέτευσης στις επεκτάσεις των ΕΛΠΕ-πρώην Petrola.

Slide 8 - Peneseal FH

To Peneseal FH εγκρίθηκε σαν Ενδοχημικός Σκληρυντής Δαπέδου αλλά και για Τέλειο Φινίρισμα στις εγκαταστάσεις της ALDI στην Θεσσαλονίκη.

Slide 9 -χυτά φυλής

Το Penetron από το 2007 είναι η Απόλυτη Στεγανοποίηση & Προστασία για τις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων του Χ.Υ.Τ.Α. Φυλής στα Άνω Λιόσια.

Slide 10 -γκάμα προϊόντων

PENETRON - Μεγάλη Γκάμα Προϊόντων για Δομικές Εφαρμογές Υψηλών Απαιτήσεων.

Στεγανωτικά και επισκευαστικά τσιμεντοειδή συστήματα σκυροδέματος με ανάπτυξη κρυστάλλων για απόλυτη και μόνιμη στεγανοποίηση

Στεγανωτικά και επισκευαστικά τσιμεντοειδή συστήματα σκυροδέματος με ανάπτυξη κρυστάλλων για απόλυτη και μόνιμη στεγανοποίηση

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Επαλειφόµενο ή έγχυτο στεγανωτικό σκυροδέµατος, τσιµεντοειδούς βάσης, µε χηµική δράση και ανάπτυξη κρυστάλλων στο εσωτερικό του. Ανάµιξη ενδεικτικά: Για επάλειψη 1 σακί αναµειγνύεται σε 12–13 Lt νερό, αλλά προτείνεται ανάµιξη έως µισού σακιού µε 6-6,5 Lt νερό. Για ψεκασµό αυξήστε το νερό ανάµιξης σε 14-15 Lt/σακί. Για χυτό ένεµα αναµίξτε µε 15-18 Lt νερό / σακί ανάλογα µε την ζητούµενη εργασιµότητα. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

Ενδεικτικά η κατανάλωση σε εφαρµογή επιφανειών από σκυρόδεµα είναι 1,4-1,6 Kg / m2 σε 2 στρώσεις συνολικά ή 1 σακί για περίπου 14-16 m2. Σαν χυτό ένεµα υπολογίστε κατανάλωση 1,2-1,3 Kg υλικού για πλήρωση κενού 1 Lt.

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑ ΠΛΗΡΟΦ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΑΛΕΤΑ
10.00001 Σακί 22,68 Kg Γκρι 48 Σακιά / Παλέτα 1.088,64 Kg
10.30000 Δοχείο 5 Kg Γκρι 132 Δοχεία / Παλέτα 660 Kg

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

  ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Νέας τεχνολογίας, 2 συστατικών, υδατοδιαλυτό σφραγιστικό ένεµα µε συνδυασµό της τεχνολογίας των ενεµάτων και της χηµικής δράσης µε ανάπτυξη κρυστάλλων. Εφαρµογή µε µηχάνηµα τσιµεντενέσεων. Είναι κατάλληλο για την µόνιµη στεγανοποίηση και επισκευή ρωγµών σκυροδέµατος σε υπόγεια, τούνελ, δεξαµενές, πισίνες, γέφυρες, ταµιευτήρες λυµάτων, κανάλια, κατασκευαστικούς αρµούς κ.α. Ανάµιξη: Σε 9 ή 10 Lt νερό προσθέτουµε 2 ή 1 Lt υγρό FL (συστατικό B) και κατόπιν την σκόνη P-25Kg (συστατικό Α) για αντίστοιχα ~2 ώρες ή έως 1 ώρα εργασιµότητα. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

Οι δύο αναλογίες ανάµιξης προσδιορίζουν αντίστοιχα µεγάλο ή µικρότερο χρόνο εργασιµότητας. Έτσι 2 Lt δοχείου υγρού FL, µπορούν να χρησιµοποιηθούν ανάλογα για 2 συσκευασίες 25Kg σκόνης P. Για αύξηση της ρευστότητας µπορούµε να προσθέσουµε 0,5 – 1 Lt νερό επιπλέον. Έτσι επιτυγχάνεται σφράγιση ακόµη µικρότερων ρωγµών. Ενδεικτικά κάθε σετ σφραγίζει 20 – 22 Lt κενών.

 

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑ ΠΛΗΡ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΑΛΕΤΑ
10.21001 Συστατικό Α
Σκόνη P=25 Kg
Γκρι 33 σετ Δοχείων / Παλέτα ~ 900 Kg
10.21002 Συστατικό Β
Υγρό FL=2 Lt
Υποκίτρινο    

 

  ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

  ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ Α)

   ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ Β)

   ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ Α)

   ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ Β)

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Πρόσµικτο στεγανωτικό υλικό σκυροδέµατος, τσιµεντοειδούς βάσης, χηµικής δράσης µε ανάπτυξη κρυστάλλων στο εσωτερικό του. Το προϊόν µπορεί να χρησιµοποιηθεί στο εργοστάσιο σκυροδέµατος µε την µορφή σκόνης µε απευθείας πρόσθεση στα προζυγισµένα ξηρά (στον ταινιόδροµο) πριν την προσθήκη του νερού ή µε την προσθήκη στην βαρέλα, στο εργοτάξιο, αµέσως µετά την ανάµιξη (µε ηλεκτρικό αναδευτήρα) µε νερό στα ειδικά δοχεία ανάµιξης µε δοσοµετρητή. Αναλογία ανάµιξης µε νερό: αναµιγνύουµε καλά ½ σακί των 18 Kg σε 11,5 Lt νερό. Η µικρή συσκευασία δοχ. 3,75 Kg είναι βολική για παραγωγή στεγανών κονιαµάτων ή µικρής ποσότητας σκυροδέµατος σε µικρή µπετονιέρα. Χρόνος ανάµιξης σε βαρέλα ή µικρή µπετονιέρα τουλάχιστον 5 min.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

Προτεινόµενη αναλογία του Penetron Admix για µόνιµα στεγανό σκυρόδεµα είναι 0,8-1% κ.β. του τσιµέντου. Για συνηθισµένο σκυρόδεµα ~300 Kg τσιµέντου χρησιµοποιούµε 3 Kg σκόνης προϊόντος ανά m3 σκυροδέµατος. Π.χ. για βαρέλα 9 m3 θα χρησιµοποιήσουµε: 3 Kg x 9=27 Kg δηλαδή 1½ σακιά Penetron Admix. Για ευκολία τα σακιά κόβονται στην µέση, οπότε ανακατεύουµε 3 µισά σακιά σε 3 αντίστοιχα δοχεία ανάµιξης µε 11,5 Lt νερό έκαστο. Στην περίπτωση παραγωγής στεγανών κονιαµάτων (περιεκτικότητα τσιµέντ. >250 Kg/m3) προτείνεται η ανάµιξη 0,5-1,0 Kg Penetron Admix ανά 50 Kg τσιµέντου.

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑ ΠΛΗΡΟΦ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΑΛΕΤΑ
10.30003 Δοχείο 3,75 Kg Γκρι 132 Δοχεία / Παλέτα 495 Kg
10.00004 Σακί 18 Kg Γκρι 48 Σακιά / Παλέτα 864 Kg

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

   ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

(Νέα υδατοδιαλυτή συσκευασία 3 Kg για απευθείας ανάµιξη στην βαρέλα)

Πρόσµικτο στεγανωτικό υλικό σκυροδέµατος, τσιµεντοειδούς βάσης, χηµικής δράσης µε ανάπτυξη κρυστάλλων στο εσωτερικό του. Ίδιας τεχνολογίας µε τις παραπάνω υπάρχουσες συσκευασίες µε την δυνατότητα όµως, λόγω της υδατοδιαλυτής συσκευασίας του, να προστεθεί απευθείας στην βαρέλα σκυροδέµατος (χωρίς προηγούµενη ανάδευση µε νερό). Επίσης περιέχει ειδικό ανιχνεύσιµο χρωστικό (πράσινο) δείκτη για εργαστηριακό έλεγχο ορθής δοσολογίας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

Βάση της ενδεικτικής αναλογίας 0,8-1% κ.β. του τσιµέντου, στην βαρέλα σκυροδέµατος προσθέτουµε ένα – ένα τα υδατοδιαλυτά σακουλάκια, τόσα όσα και τα συνολικά m3 σκυροδέµατος της βαρέλας. Προσοχή: ανάµιξη στην βαρέλα σε υψηλές στροφές για τουλάχιστον 5 - 10 min. µετά την προσθήκη και της τελευταίας συσκευασίας soluble bag.

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑ ΠΛΗΡΟΦ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΑΛΕΤΑ
10.00016 Υδατοδιαλυτό σακί 3 Kg Γκρι 6 Σακιά / Δοχείο = 18 Kg 33 Δοχ. / 594 Kg

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

   ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Τσιµεντοειδές κονίαµα µε χαλαζιακά αδρανή για επιφανειακή διασπορά σε πλάκες και δάπεδα νωπού σκυροδέµατος που θα επιπεδωθεί µε «ελικόπτερο» ή µύστρα. Προσφέρει ταυτόχρονα επιφανειακή σκλήρυνση και µόνιµη στεγανοποίηση µε χηµική δράση και ανάπτυξη κρυστάλλων στο εσωτερικό του σκυροδέµατος.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

Η κατανάλωση του Penetron Plus για επίπαση οριζόντιων επιφανειών νωπού σκυροδέµατος είναι από 0,6-1,0 Kg/m2 ανάλογα και µε τις απαιτήσεις σκλήρυνσης των δαπέδων.

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑ ΠΛΗΡΟΦ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΑΛΕΤΑ
10.00008 Σακί 18 Kg Γκρι 48 Σακιά / Παλέτα 864 Kg

 

  ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

  ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

   ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Τσιµεντοειδές επισκευαστικό στεγανωτικό κονίαµα σκυροδέµατος µε ταυτόχρονη χηµική δράση και ανάπτυξη κρυστάλλων. Υποστηρίζει όλα τα στεγανωτικά συστήµατα Penetron. Ανάµιξη: ενδεικτικά για 1 σακί χρειάζονται περίπου 4 Lt νερό. Προτείνεται η ανάµιξη µικρών ποσοτήτων µε την µορφή πλαστελίνης.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

Για γεµίσµατα η ενδεικτική κατανάλωση είναι περίπου 2 Kg / Lt ή 11 Lt ανά σακί 22,68 Kg. Για επισκευή αρµών διακοπής σκυροδέτησης ή ρωγµών η ενδεικτική κατανάλωση είναι 1,3-1,5 Kg / τρ. µέτρο.

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑ ΠΛΗΡΟΦ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΑΛΕΤΑ
10.00002 Σακί 22,68 Kg Γκρι 48 Σακιά / Παλέτα 1.088,64 Kg
10.00005 Δοχείο 5 Kg Γκρι 132 Δοχεία / Παλέτα 660 Kg

 

  ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

  ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

   ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ταχύπηκτο στεγανωτικό τσιµεντοειδές κονίαµα για επισκευή εισροών νερού σε σκυρόδεµα µε ταυτόχρονη χηµική δράση και ανάπτυξη κρυστάλλων. Υποστηρίζει όλα τα στεγανωτικά συστήµατα Penetron. Στην ανάµιξη χρειάζεται ελάχιστο νερό, δουλεύοντας µικρές ποσότητες, ύφυγρες σαν «χωµατόπετρες», πάντα µε γάντια.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

Ενδεικτικά η κατανάλωση για πλήρωση κενών είναι 1,2-1,4 Kg / Lt.

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑ ΠΛΗΡΟΦ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΑΛΕΤΑ
10.30004 Δοχείο 4 Kg Γκρι 132 Δοχεία / Παλέτα 528 Kg
10.00003 Σακί 18 Kg Γκρι 48 Σακιά / Παλέτα 864 Kg
10.00011 Δοχείο 25 Kg Γκρι 33 Δοχεία / Παλέτα 825 Kg

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

   ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Αναζήτηση Προϊόντος

Κατηγορίες Προϊόντων