Υδροφραγές ελαστικών ταινιών για αρμούς σκυροδέματος

Υδροφραγές ελαστικών ταινιών για αρμούς σκυροδέματος

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Ταινίες υδροφραγών PENETRON® WATERSTOP, από ελαστικό PVC, για τη σφράγιση αρμών διακοπής σκυροδέτησης, εξωτερικής τοποθέτησης (CJΕ), σε κατασκευές από σκυρόδεμα. Τα PENETRON® WATERSTOPS είναι ελεγμένα σύμφωνα με το BS 2571 (P300) ή το DIN 18541, μέρος 1 – μέρος 2 (P350). Τυπικές περιοχές τοποθέτησης: Σήραγγες, Φράγματα, Υπόγεια, Υπόγειες κατασκευές, Τοίχοι Αντιστήριξης.
Διατίθεται και σε TPE κατόπιν ζήτησης.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ:
Υπολογισμός σε τρέχοντα μέτρα.

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΩΜΑ ΤΥΠΟΣ ΜΗΚΟΣ ΡΟΛΑ / ΠΑΛΕΤΑ
20.01500 Μπλε P-WATERSTOP P300 CJE 250/20-4 15 m 10
20.02300 Μπλε P-WATERSTOP P350 CJE 250/25-4 15 m 10
20.01100 Μπλε P-WATERSTOP P350 CJE 320/25-6 10 m 8
20.02400 Μπλε P-WATERSTOP P350 CJE 400/25-6 10 m 6
20.02000 Μπλε P-WATERSTOP P350 CJE 500/25-6 10 m 4

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Ταινίες υδροφραγών PENETRON® WATERSTOP, από ελαστικό PVC, για τη σφράγιση αρμών διαστολής, εξωτερικής τοποθέτησης (EJE), σε κατασκευές από σκυρόδεμα. Τα PENETRON® WATERSTOPS είναι ελεγμένα σύμφωνα με το BS 2571 (P300) ή το DIN 18541, μέρος 1 – μέρος 2 (P350). Τυπικές περιοχές τοποθέτησης: Σήραγγες, Φράγματα, Υπόγεια, Υπόγειες κατασκευές, Τοίχοι Αντιστήριξης.
Διατίθεται και σε TPE κατόπιν ζήτησης.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ:
Υπολογισμός σε τρέχοντα μέτρα.

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΩΜΑ ΤΥΠΟΣ ΜΗΚΟΣ ΡΟΛΑ / ΠΑΛΕΤΑ
20.02500 Μπλε P-WATERSTOP P300 EJE 250/20-4 15 m 10
20.01200 Μπλε P-WATERSTOP P350 EJE 320/25-6 10 m 8
20.02600 Μπλε P-WATERSTOP P350 EJE 400/25-6 10 m 4
20.02200 Μπλε P-WATERSTOP P350 EJE 500/25-6 10 m 6

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Ταινίες υδροφραγών PENETRON® WATERSTOP, από ελαστικό PVC, για τη σφράγιση αρμών διακοπής σκυροδέτησης εσωτερικής τοποθέτησης (CJI), σε κατασκευές από σκυρόδεμα. Τα PENETRON® WATERSTOPS είναι ελεγμένα σύμφωνα με το BS 2571 (P300) ή το DIN 18541, μέρος 1 – μέρος 2 (P350). Τυπικές περιοχές τοποθέτησης: Σήραγγες, Φράγματα, Υπόγεια, Υπόγειες κατασκευές, Τοίχοι Αντιστήριξης.
Διατίθεται και σε TPE κατόπιν ζήτησης.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ:
Υπολογισμός σε τρέχοντα μέτρα.

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΩΜΑ ΤΥΠΟΣ ΜΗΚΟΣ ΡΟΛΑ / ΠΑΛΕΤΑ
20.02700 Μπλε P-WATERSTOP P300 CJI 150 25 m 18
20.01900 Μπλε P-WATERSTOP P300 CJI 200 25 m 15
20.01700 Μπλε P-WATERSTOP P300 CJI 240 25 m 15
20.01800 Μπλε P-WATERSTOP P350 CJI 320 20 m 8
20.01300 Μπλε P-WATERSTOP P350 CJI 400 10 m 4
20.02800 Μπλε P-WATERSTOP P350 CJI 500 10 m 4

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Ταινίες υδροφραγών PENETRON® WATERSTOP, από ελαστικό PVC, για τη σφράγιση αρμών διαστολής, εσωτερικής τοποθέτησης (EJI), σε κατασκευές από σκυρόδεμα. Τα PENETRON® WATERSTOPS είναι ελεγμένα σύμφωνα με το BS 2571 (P300) ή το DIN 18541, μέρος 1 – μέρος 2 (P350). Τυπικές περιοχές τοποθέτησης: Σήραγγες, Φράγματα, Υπόγεια, Υπόγειες κατασκευές, Τοίχοι Αντιστήριξης.
Διατίθεται και σε TPE κατόπιν ζήτησης.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ:
Υπολογισμός σε τρέχοντα μέτρα.

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΩΜΑ ΤΥΠΟΣ ΜΗΚΟΣ ΡΟΛΑ / ΠΑΛΕΤΑ
20.02900 Μπλε P-WATERSTOP P350 EJI 320 10 m 8
20.01300 Μπλε P-WATERSTOP P350 EJI 400 10 m 4
20.03000 Μπλε P-WATERSTOP P350 EJI 500 10 m 4

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Ταινίες υδροφραγών PENETRON® WATERSTOP, ελαφρού τύπου, από ελαστικό PVC, για τη σφράγιση αρμών διαστολής, εσωτερικής τοποθέτησης (EJI), σε κατασκευές από σκυρόδεμα. Τα PENETRON® WATERSTOPS είναι ελεγμένα σύμφωνα με το BS 2571 (P300) ή το DIN 18541, μέρος 1 – μέρος 2 (P350). Τυπικές περιοχές τοποθέτησης: Σήραγγες, Φράγματα, Υπόγεια, Υπόγειες κατασκευές, Τοίχοι Αντιστήριξης.
Διατίθεται και σε TPE κατόπιν ζήτησης.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
Υπολογισμός σε τρέχοντα μέτρα.

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΩΜΑ ΤΥΠΟΣ ΜΗΚΟΣ ΡΟΛΑ / ΠΑΛΕΤΑ
20.01600 Μπλε P-WATERSTOP P300 EJI 250/25 15 m 15

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Ειδικό τεμάχιο σε σχήμα ταυ από ελαστικό PVC. 

CODIFICATION COLOR TYPE LENGTH ROLLS / PALLET
20.03400 Red P350 250/30 650x500 mm - 5 items
20.03500 Red P350 320/25 650x500 mm - 5 items

 

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Ειδικό τεμάχιο γωνίας από ελαστικό PVC. 

CODIFICATION COLOR ΤΥΠΟΣ ΜΗΚΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
20.03200 Red P350 250/30 500x500 mm - 5 items
20.03300 Red P350 320/25 500x500 mm - 5 items

 

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Ειδικό τεμάχιο σε σχήμα σταυρού από ελαστικό PVC.

 

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΩΜΑ ΤΥΠΟΣ ΜΗΚΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
20.03600 Red P350 250/30 650x650 mm - 5 items
20.03700 Red P350 320/25 650x650 mm - 5 items

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Ειδικό τεμάχιο για τη στερέωση ταινιών υδροφραγής PENETRON® WATERSTOP.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
Υπολογισμός σε τρέχοντα μέτρα.

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΩΜΑ ΤΥΠΟΣ ΜΗΚΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
20.10010 Κόκκινο P-Fixing Clips - 100 τεμάχια /κουτί

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Εργαλείο συγκόλλησης των PENETRON® WATERSTOP.

CODIFICATION COLOR TYPE LENGTH ROLLS / PALLET
20.02100 - P-Welding Tool 350mm 350 mm -

 

Αναζήτηση Προϊόντος

Κατηγορίες Προϊόντων