Κατάλογος Προϊόντων

ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΣ

Η PENETRON αναπτύσσει και κατασκευάζει προϊόντα υψηλής ποιότητας για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών στεγάνωσης και προστασίας. Όλα τα προϊόντα μας υποβάλλονται σε αυστηρές εργαστηριακές δοκιμές και παράγονται στη δική μας μονάδα παραγωγής.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Τσιμεντοειδές επισκευαστικό στεγανωτικό κονίαμα σκυροδέματος, με ταυτόχρονη χημική δράση και ανάπτυξη κρυστάλλων. Υποστηρίζει όλα τα στεγανωτικά συστήματα PENETRON®. Ανάμιξη: ενδεικτικά για 1 σακί χρειάζονται περίπου 4 Lt νερό. Προτείνεται η ανάμιξη μικρών ποσοτήτων με την μορφή πλαστελίνης.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

Για γεμίσματα, η ενδεικτική κατανάλωση είναι περίπου 2 Kg/Lt ή 11 Lt ανά σακί 22,70 Kg. Για επισκευή αρμών διακοπής σκυροδέτησης ή ρωγμών η ενδεικτική κατανάλωση είναι 1,3-1,5 Kg/τρέχον μέτρο.

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΩΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΑΛΕΤΑ
10.30005 Γκρι Δοχείο 5 Kg 132 Δοχεία / Παλέτα 660 Kg
10.00002 Γκρι Σακί 22,70 Kg 48 Σακιά / Παλέτα 1.089,60 Kg

 

  ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

  ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

   ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Πρόσθετες Πληροφορίες

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Ταχείας ωρίμανσης, εποξειδικό ρητινούχο αστάρι 2 συστατικών, χωρίς διαλύτες. Κατάλληλο για δύσκολα υποστρώματα, με υψηλό ποσοστό υγρασίας. Εφαρμόζεται ως αστάρι πρόσφυσης, πριν την εφαρμογή εποξειδικών προϊόντων, για εφαρμογές scratch coat, καθώς και για σταθεροποίηση σαθρών.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
Ενδεικτικά, η κατανάλωση είναι 0,3 – 0,4 Kg/m2 (εφαρμογή ως αστάρι), 0,4 – 0,6 Kg/m2 (εφαρμογή ως scratch coat).

 

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΩΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΑΛΕΤΑ
19.11100 Διάφανο Συστατικό Α=6,6 Kg Σετ 2 δοχείων (Α+Β) 6,6+3,4 = 10 Kg 300 Kg
19.11001 Υποκίτρινο Συστατικό Β=3,4 Kg Σετ 2 δοχείων (Α+Β) 6,6+3,4 = 10 Kg 300 Kg
19.11200 Διάφανο Συστατικό Α=20,0 Kg Σετ 2 δοχείων (Α+Β) 20+10 = 30 Kg 540 Kg
19.11201 Υποκίτρινο Συστατικό Β=10,0 Kg Σετ 2 δοχείων (Α+Β) 20+10 = 30 Kg 540 Kg

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ Α)

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ B)

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ταχύπηκτο στεγανωτικό τσιμεντοειδές κονίαμα, για επισκευή εισροών νερού σε σκυρόδεμα, με ταυτόχρονη χημική δράση και ανάπτυξη κρυστάλλων. Υποστηρίζει όλα τα στεγανωτικά συστήματα PENETRON®. Στην ανάμιξη χρειάζεται ελάχιστο νερό, δουλεύοντας μικρές ποσότητες, ύφυγρες σαν «χωματόπετρες», πάντα με γάντια.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

Ενδεικτικά, η κατανάλωση για πλήρωση κενών είναι 1,2-1,4 Kg/Lt.

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΩΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΑΛΕΤΑ
10.30004 Γκρι Δοχείο 4 Kg 132 Δοχεία / Παλέτα 528 Kg
10.00003 Γκρι Σακί 18 Kg 48 Σακιά / Παλέτα 864 Kg
10.00011 Γκρι Δοχείο 25 Kg 33 Δοχεία / Παλέτα 825 Kg

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

   ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Πρόσθετες Πληροφορίες

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Υψηλής ποιότητας, εποξειδικό, διάφανο, ρητινούχο αστάρι 2 συστατικών, χωρίς διαλύτες. Εφαρμόζεται ως αστάρι πρόσφυσης, πριν την εφαρμογή εποξειδικών προϊόντων, καθώς, επίσης και για εφαρμογές scratch coat. Αστάρι του συστήματος προστασίας από ύδατα, EP 280 WHG και ΕΡ 282 WHG. Κατάλληλο για επικαλύψεις με χαμηλές εκπομπές πτητικών, όπως τo PU 410. Παρουσιάζει αντοχή στην υδρόλυση και τη σαπωνοποίηση.   

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
Ενδεικτικά, η κατανάλωση είναι 0,3 – 0,4 Kg/m2 (εφαρμογή ως αστάρι), 0,4 – 0,6 Kg/m2 (εφαρμογή ως scratch coat).

 

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΩΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΑΛΕΤΑ
19.17200 Διάφανο Συστατικό Α=6,6 Kg Σετ 2 δοχείων (Α+Β) 6,6+3,4 = 10 Kg 300 Kg
19.17201 Υποκίτρινο Συστατικό Β=3,4 Kg Σετ 2 δοχείων (Α+Β) 6,6+3,4 = 10 Kg 300 Kg
19.17100 Διάφανο Συστατικό Α=20,0 Kg Σετ 2 δοχείων (Α+Β) 20+10 = 30 Kg 540 Kg
19.17101 Υποκίτρινο Συστατικό Β=10,0 Kg Σετ 2 δοχείων (Α+Β) 20+10 = 30 Kg 540 Kg

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ Α)

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ Β)

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Δύο συστατικών φράγμα υδρατμών, μίας στρώσης, με βάση εποξειδικές ρητίνες και άλλες χημικές ενώσεις, σχεδιασμένο για εφαρμογή σε δάπεδα από σκυρόδεμα, με υψηλά επίπεδα υγρασίας (100% RH). Αποτρέπει την αστοχία επικαλυπτικών υλικών δαπέδων και λόγω της νέας τεχνολογίας χαμηλής περιεκτικότητας σε VOC, μπορεί να εφαρμοστεί και σε χώρους, όπως νοσοκομεία, σχολεία και χώρους διακίνησης τροφίμων.
  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

Γρήγορη ωρίμανση εντός 8-12 ωρών. Απόδοση, βάσει του ποσοστού υγρασίας του υποστρώματος, από 85% έως 100% RH, αντίστοιχα, 3,70–2,45 m2/Lt (25 - 40 m2 ανά σετ ~10 Lt).

 

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΩΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΑΛΕΤΑ
10.12003 Διάφανο

Συστατικό Α=5,87 Lt

Συστατικό B=3,80 Lt

Σετ 2 δοχείων (Α+Β)

5,87+3,80 = 9,67 Lt

-

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ VB 225 H

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ VB 225 R

  ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ VB 225 H

  ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ VB 225 R

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ενός συστατικού, διάφανο, πολυουρεθανικό αστάρι σταθεροποίησης για απορροφητικές επιφάνειες από σκυρόδεμα, κονιάματα, επιχρίσματα κ.λ.π. Κατάλληλο για προετοιμασία πολυουρεθανικών βαφών, όπως το PENECOATTM ELASTIC, PENECOATTM PU-H και το PENEFLOORTM PU-COAT. Ο χρόνος αναμονής σαν αστάρι είναι 2-3 ώρες, αναλόγως συνθηκών.

      

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

Ενδεικτικά, η κατανάλωση είναι 0,200 έως 0,250 Kg/m2 σε μια στρώση και ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποστρώματος.

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΩΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΑΛΕΤΑ
14.026-43-01 Διάφανο Δοχείο 1 Kg 12 Δοχεία / Κιβώτιο -
14.026-43-05 Διάφανο Δοχείο 5 Kg 4 Δοχεία / Κιβώτιο -
14.026-43-10 Διάφανο Δοχείο 10 Kg - -
14.026-43-17 Διάφανο Δοχείο 17 Kg - -

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

  ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Υγρό ψεκασμού ενδοχημικής δράσης για μόνιμη στεγάνωση θετικών υδροστατικών πιέσεων σε σκυρόδεμα (αύξηση σκληρότητας). Προστατεύει υπέργειες κατασκευές από σκυρόδεμα, που εκτίθενται στις καιρικές συνθήκες. Εφαρμογές σε δώματα, καταστρώματα γεφυρών, πεζούλια, έργα οδοποιίας και αεροδιάδρομους.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

Προϊόν έτοιμο προς χρήση. Σε οριζόντιες επιφάνειες, η κατανάλωση είναι 1 Lt για 4-6 m2. Άνεμος και υψηλές θερμοκρασίες αυξάνουν την κατανάλωση. Σημαντικό: μετά την ωρίμανση του, το υλικό πρέπει να ενεργοποιηθεί με 3 διαδοχικούς, ανά ημέρα, πλημμυρισμούς (έντονες διαβροχές νερού).

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΩΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΑΛΕΤΑ
10.00019 Διάφανο Δοχείο 6 Kg 33 Δοχεία / Παλέτα 336 Kg
10.00017 Διάφανο Δοχείο 19 Lt 33 Δοχεία / Παλέτα 627 Lt / ~ 820 Kg

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

  ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Πρόσθετες Πληροφορίες

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Πολλαπλών χρήσεων, χαμηλού ιξώδους, εποξειδικό ρητινούχο αστάρι 2 συστατικών και υλικό πλήρωσης, χωρίς διαλύτες, με καλή αντοχή σε χημικά. Κατάλληλο για εφαρμογές ρητινοκονιαμάτων και διακοσμητικών επικαλύψεων με χαλαζιακή άμμο.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
Ενδεικτικά, η κατανάλωση είναι 0,250 – 0,350 Kg/m2 (εφαρμογή ως αστάρι) και ως ρητινοκονίαμα, για πάχος στρώσης 6mm: 1,35 Kg/m2 (αναλογία ανάμιξης 1:8), 1,10 Kg/m2 (αναλογία ανάμιξης 1:10) και 1,00 Kg/m2 (αναλογία ανάμιξης 1:12).

 

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΩΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΑΛΕΤΑ
19.10100 Διάφανο Συστατικό Α=6,6 Kg Σετ 2 δοχείων (Α+Β) 6,6+3,4 = 10 Kg 300 Kg
19.10101 Υποκίτρινο Συστατικό Β=3,4 Kg Σετ 2 δοχείων (Α+Β) 6,6+3,4 = 10 Kg 300 Kg
19.10200 Διάφανο Συστατικό Α=20,0 Kg Σετ 2 δοχείων (Α+Β) 20+10 = 30 Kg 540 Kg
19.10201 Υποκίτρινο Συστατικό Β=10,0 Kg Σετ 2 δοχείων (Α+Β) 20+10 = 30 Kg 540 Kg

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ Α)

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ Β)

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Υγρό ψεκασμού ενδοχημικής δράσης, που προσδίδει σε βιομηχανικά δάπεδα και κονιάματα, υψηλή σκληρότητα, μειωμένη απορροφητικότητα, ανθεκτικότητα και μεγάλη μείωση σκόνης τριβής

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

Το προϊόν είναι συμπύκνωμα που αραιώνεται 1:1 με νερό. Η απόδοση του μίγματος, σε δάπεδα, είναι 1 Lt για 4-5 m2 και ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποστρώματος. Αναλογικά, το δοχείο των 19 Lt, μετά την αραίωση (~38 Lt), καλύπτει 150-180 m2.

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΩΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΑΛΕΤΑ
10.00018 Διάφανο Δοχείο 4 Kg 56 Δοχεία / Παλέτα 224 Kg
10.00010 Διάφανο Δοχείο 19 Lt 33 Δοχεία / Παλέτα 627 Lt / ~ 890 Kg

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

   ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Πρόσθετες Πληροφορίες

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Ηλεκτρικά αγώγιμο, έγχρωμο, εποξειδικό ρητινούχο προϊόν δαπέδων, 2 συστατικών, χωρίς διαλύτες, με καλή αντοχή σε χημικά. Ειδικά σχεδιασμένο για χώρους με απαίτηση ηλεκτροστατικής αποφόρτισης (ESD). Χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το αγώγιμο προϊόν επικάλυψης EP 799 ESD.
Βασικές αποχρώσεις (κατά προσέγγιση): RAL 7030, RAL 7032, RAL 7035, RAL 7038, RAL 7040.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
Ενδεικτικά, η κατανάλωση είναι 1,5 - 1,8 Kg/m2  και προτεινόμενο πάχος εφαρμογής 1,0 – 1,4 mm.

 

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΩΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΑΛΕΤΑ
Βάσει RAL Έγχρωμο Συστατικό Α=25,0 Kg Σετ 2 δοχείων (Α+Β) 25+5 = 30 Kg 540 Kg
Βάσει RAL Υποκίτρινο Συστατικό Β=5,0 Kg Σετ 2 δοχείων (Α+Β) 25+5 = 30 Kg 540 Kg

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ Α)

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ Β)

Αναζήτηση Προϊόντος

Κατηγορίες Προϊόντων