Κατάλογος Προϊόντων

ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΣ

Η PENETRON αναπτύσσει και κατασκευάζει προϊόντα υψηλής ποιότητας για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών στεγάνωσης και προστασίας. Όλα τα προϊόντα μας υποβάλλονται σε αυστηρές εργαστηριακές δοκιμές και παράγονται στη δική μας μονάδα παραγωγής.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Διάλυμα φαινολοφθαλεΐνης, για τον προσδιορισμό του pH σκυροδέματος.

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΩΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΑΛΕΤΑ
90.00019 Διάφανο Φιαλίδιο 50 ml - -

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πλαστικό κύπελο, μετρητής ιξώδους, υδατοδιαλυτών ενεμάτων (π.χ. PENETRON® INJECT).

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΩΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΑΛΕΤΑ
10.99002 Κίτρινο Τεμάχιο - -

Πρόσθετες Πληροφορίες

Συσκευή ψεκασμού αμμοκονιάματος. Ένας κοχλίας ρύθμισης επιτρέπει πλήρη έλξη της σκανδάλης σε οποιεσδήποτε ρυθμίσεις ψεκασμού, επίσης υπάρχουν σημάδια και στις δύο πλευρές του ψεκαστήρα, για να υποδεικνύουν τη ρύθμιση της παροχής. Είναι εξοπλισμένο με δοχείο χωρητικότητας 7,5 λίτρων.

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΩΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΑΛΕΤΑ
15.81101 Μπλε Τεμάχιο - -
Σελίδα 17 από 17

Αναζήτηση Προϊόντος

Κατηγορίες Προϊόντων