Κατάλογος Προϊόντων

ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΣ

Η PENETRON αναπτύσσει και κατασκευάζει προϊόντα υψηλής ποιότητας για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών στεγάνωσης και προστασίας. Όλα τα προϊόντα μας υποβάλλονται σε αυστηρές εργαστηριακές δοκιμές και παράγονται στη δική μας μονάδα παραγωγής.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Νέας τεχνολογίας, 2 συστατικών, υδατοδιαλυτό σφραγιστικό ένεμα, με συνδυασμό της τεχνολογίας των ενεμάτων και της χημικής δράσης με ανάπτυξη κρυστάλλων. Εφαρμογή με μηχάνημα τσιμεντενέσεων. Είναι κατάλληλο για την μόνιμη στεγανοποίηση και επισκευή ρωγμών σκυροδέματος σε υπόγεια, τούνελ, δεξαμενές, πισίνες, γέφυρες, ταμιευτήρες λυμάτων, κανάλια, κατασκευαστικούς αρμούς κ.α. Ανάμιξη: Σε 9 ή 10 Lt νερό προσθέτουμε 2 ή 1 Lt υγρό FL (συστατικό B) και κατόπιν την σκόνη P-25Kg (συστατικό Α) για αντίστοιχα ~2 ώρες ή έως 1 ώρα εργασιμότητα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

Οι δύο αναλογίες ανάμιξης προσδιορίζουν, αντίστοιχα, μεγάλο ή μικρότερο χρόνο εργασιμότητας. Έτσι, 2 Lt δοχείου υγρού FL, μπορούν να χρησιμοποιηθούν, ανάλογα, για 2 συσκευασίες 25 Kg σκόνης P. Για αύξηση της ρευστότητας, μπορούμε να προσθέσουμε 0,5 – 1 Lt νερό επιπλέον. Έτσι, επιτυγχάνεται σφράγιση ακόμη μικρότερων ρωγμών. Ενδεικτικά, κάθε σετ σφραγίζει 20 – 22 Lt κενών.

 

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΩΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΑΛΕΤΑ
10.21001 Γκρι Συστατικό Α Σκόνη P Δοχείο 25 Kg 33 σετ Δοχείων / Παλέτα ~ 900 Kg
10.21002 Υποκίτρινο Συστατικό Β Υγρό FL Δοχείο 2 Lt 33 σετ Δοχείων / Παλέτα ~ 900 Kg

 

  ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

  ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ Α)

   ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ Β)

   ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ Α)

   ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ Β)

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Τσιμεντοειδούς βάσης, ρευστό, υψηλής αντλησιμότητας, σφραγιστικό ένεμα, για επισκευές σκυροδέματος (με μηχάνημα τσιμεντένεσης ή με χύτευση), αγκυρώσεις ή για γεμίσματα σε λιθοδομές και άλλες αντίστοιχες αποκαταστάσεις. Τα πολύ μικρής κοκκομετρίας συστατικά του προϊόντος, επιτρέπουν την διείσδυση σε τριχοειδή και ρωγμές, έως 0,4 mm, επιτρέποντας την σφράγισή τους, ενώ ταυτόχρονα ενισχύουν την αντοχή της επισκευασμένης περιοχής. Ανάμιξη: 1 Σακί σε 6,0-6,5 Lt καθαρό νερό.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

Ενδεικτικά, η κάλυψη του PENETRON® GROUT INJECT είναι περίπου, όγκος 18 – 20 Lt ανά σακί 25 kg.

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΩΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΑΛΕΤΑ
12.01001 Γκρι Σακί 25 Kg 60 Σακιά / Παλέτα 1.500 Kg

 

  ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

  ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Πρόσθετες Πληροφορίες

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το PENETRON® INJECTION FOAM (F) είναι ένας γρήγορος αφρός χωρίς διαλύτες που αντιδρά με το νερό. Όταν το PENETRON® INJECTION FOAM (F) αντιδράσει με το νερό δημιουργείται ένας πυκνός εύκαμπτος αφρός που σταματάει προσωρινά την διαρροή νερού. Το PENETRON® INJECTION FOAM (F) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να σφραγίσει ρωγμές, κενά και αρμούς σε δομές σκυροδέματος, καθώς και σε φυσική ή τεχνητή πέτρα. Για την επίτευξη μόνιμης σφράγισης, το PENETRON® INJECTION FOAM (F) θα πρέπει να γίνεται με συνεχόμενη έγχυση. Για την επίτευξη μόνιμης σφράγισης θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί, στην συνέχεια, το PENETRON® INJECTION RESIN (SR).

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
Ενδεικτικά, 1 Lt PENETRON INJECTION FOAM (F) παράγει αφρό 15-20 φορές μεγαλύτερο (ασυμπίεστο).

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΩΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΑΛΕΤΑ
10.40100 Καφέ Συστατικό Α = 19 Lt Σετ 2 δοχείων (Α+Β) 19+3,80 = 22,80 Lt -
10.40102 Διαφανές καφέ Συστατικό Β = 3,80 Lt Σετ 2 δοχείων (Α+Β) 19+3,80 = 22,80 Lt -

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ Α)

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ B)

Πρόσθετες Πληροφορίες

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το PENETRON® INJECTION RESIN (SR) είναι ένα δύο συστατικών, χαμηλού ιξώδους, φθαλικού εστέρα και χωρίς διαλύτες, εύκαμπτο ένεμα, για μόνιμη σφράγιση υγρών και στεγνών ρωγμών, δημιουργώντας ένα στεγανό σύστημα. Το PENETRON® INJECTION RESIN (SR) μπορεί να χρησιμοποιηθεί απευθείας, για να σφραγίσει μόνιμα ρωγμές, κενά και αρμούς, σε δομές σκυροδέματος, καθώς και σε φυσική ή τεχνητή πέτρα. Σε περιπτώσεις, όπου υπάρχουν ενεργές διαρροές νερού, συνιστάται να χρησιμοποιηθεί αρχικά το PENETRON® INJECTION FOAM (F) και στη συνέχεια το PENETRON® INJECTION RESIN (SR) για μόνιμη στεγανοποίηση.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
Ενδεικτικά, ανά 15 kg PENETRON® INJECTION FOAM (F) απαιτούνται αντίστοιχα 5 kg PENETRON® INJECTION RESIN (SR).

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΩΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΑΛΕΤΑ
10.40200 Διάφανο Συστατικό Α = 19 Lt Σετ 2 δοχείων (Α+Β) 19+8 = 27 Lt -
10.40202 Καφέ Συστατικό Β = 8 Lt Σετ 2 δοχείων (Α+Β) 19+8 = 27 Lt -

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ Α)

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ B)

Πρόσθετες Πληροφορίες

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Το PENETRON® PUMP FLUSH χρησιμοποιείται για την προστασία και για τον καθαρισμό του ενέσιμου εξοπλισμού των προϊόντων PENETRON® INJECTION FOAM (F) και PENETRON® INJECTION RESIN (SR), αλλά και σαν γενικό καθαριστικό.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
Το PENETRON® PUMP FLUSH χρησιμοποιείται πριν και μετά την εφαρμογή του συστήματος PENETRON® INJECTION (FOAM & RESIN). Το PENETRON® PUMP FLUSH λειτουργεί πολύ καλά με προϊόντα πολυουρεθανικής ή εποξειδικής βάσεως.

 

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΩΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΑΛΕΤΑ
10.50100 Διάφανο Δοχείο 3,8 Lt 100 Δοχεία / Παλέτα ~400 Kg

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Ταινίες υδροφραγών PENETRON® WATERSTOP, από ελαστικό PVC, για τη σφράγιση αρμών διακοπής σκυροδέτησης, εξωτερικής τοποθέτησης (CJΕ), σε κατασκευές από σκυρόδεμα. Τα PENETRON® WATERSTOPS είναι ελεγμένα σύμφωνα με το BS 2571 (P300) ή το DIN 18541, μέρος 1 – μέρος 2 (P350). Τυπικές περιοχές τοποθέτησης: Σήραγγες, Φράγματα, Υπόγεια, Υπόγειες κατασκευές, Τοίχοι Αντιστήριξης.
Διατίθεται και σε TPE κατόπιν ζήτησης.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ:
Υπολογισμός σε τρέχοντα μέτρα.

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΩΜΑ ΤΥΠΟΣ ΜΗΚΟΣ ΡΟΛΑ / ΠΑΛΕΤΑ
20.01500 Μπλε P-WATERSTOP P300 CJE 250/20-4 15 m 10
20.02300 Μπλε P-WATERSTOP P350 CJE 250/25-4 15 m 10
20.01100 Μπλε P-WATERSTOP P350 CJE 320/25-6 10 m 8
20.02400 Μπλε P-WATERSTOP P350 CJE 400/25-6 10 m 6
20.02000 Μπλε P-WATERSTOP P350 CJE 500/25-6 10 m 4

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Ταινίες υδροφραγών PENETRON® WATERSTOP, από ελαστικό PVC, για τη σφράγιση αρμών διαστολής, εξωτερικής τοποθέτησης (EJE), σε κατασκευές από σκυρόδεμα. Τα PENETRON® WATERSTOPS είναι ελεγμένα σύμφωνα με το BS 2571 (P300) ή το DIN 18541, μέρος 1 – μέρος 2 (P350). Τυπικές περιοχές τοποθέτησης: Σήραγγες, Φράγματα, Υπόγεια, Υπόγειες κατασκευές, Τοίχοι Αντιστήριξης.
Διατίθεται και σε TPE κατόπιν ζήτησης.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ:
Υπολογισμός σε τρέχοντα μέτρα.

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΩΜΑ ΤΥΠΟΣ ΜΗΚΟΣ ΡΟΛΑ / ΠΑΛΕΤΑ
20.02500 Μπλε P-WATERSTOP P300 EJE 250/20-4 15 m 10
20.01200 Μπλε P-WATERSTOP P350 EJE 320/25-6 10 m 8
20.02600 Μπλε P-WATERSTOP P350 EJE 400/25-6 10 m 4
20.02200 Μπλε P-WATERSTOP P350 EJE 500/25-6 10 m 6

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Ταινίες υδροφραγών PENETRON® WATERSTOP, από ελαστικό PVC, για τη σφράγιση αρμών διακοπής σκυροδέτησης εσωτερικής τοποθέτησης (CJI), σε κατασκευές από σκυρόδεμα. Τα PENETRON® WATERSTOPS είναι ελεγμένα σύμφωνα με το BS 2571 (P300) ή το DIN 18541, μέρος 1 – μέρος 2 (P350). Τυπικές περιοχές τοποθέτησης: Σήραγγες, Φράγματα, Υπόγεια, Υπόγειες κατασκευές, Τοίχοι Αντιστήριξης.
Διατίθεται και σε TPE κατόπιν ζήτησης.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ:
Υπολογισμός σε τρέχοντα μέτρα.

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΩΜΑ ΤΥΠΟΣ ΜΗΚΟΣ ΡΟΛΑ / ΠΑΛΕΤΑ
20.02700 Μπλε P-WATERSTOP P300 CJI 150 25 m 18
20.01900 Μπλε P-WATERSTOP P300 CJI 200 25 m 15
20.01700 Μπλε P-WATERSTOP P300 CJI 240 25 m 15
20.01800 Μπλε P-WATERSTOP P350 CJI 320 20 m 8
20.01300 Μπλε P-WATERSTOP P350 CJI 400 10 m 4
20.02800 Μπλε P-WATERSTOP P350 CJI 500 10 m 4

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Ταινίες υδροφραγών PENETRON® WATERSTOP, από ελαστικό PVC, για τη σφράγιση αρμών διαστολής, εσωτερικής τοποθέτησης (EJI), σε κατασκευές από σκυρόδεμα. Τα PENETRON® WATERSTOPS είναι ελεγμένα σύμφωνα με το BS 2571 (P300) ή το DIN 18541, μέρος 1 – μέρος 2 (P350). Τυπικές περιοχές τοποθέτησης: Σήραγγες, Φράγματα, Υπόγεια, Υπόγειες κατασκευές, Τοίχοι Αντιστήριξης.
Διατίθεται και σε TPE κατόπιν ζήτησης.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ:
Υπολογισμός σε τρέχοντα μέτρα.

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΩΜΑ ΤΥΠΟΣ ΜΗΚΟΣ ΡΟΛΑ / ΠΑΛΕΤΑ
20.02900 Μπλε P-WATERSTOP P350 EJI 320 10 m 8
20.01300 Μπλε P-WATERSTOP P350 EJI 400 10 m 4
20.03000 Μπλε P-WATERSTOP P350 EJI 500 10 m 4

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Ταινίες υδροφραγών PENETRON® WATERSTOP, ελαφρού τύπου, από ελαστικό PVC, για τη σφράγιση αρμών διαστολής, εσωτερικής τοποθέτησης (EJI), σε κατασκευές από σκυρόδεμα. Τα PENETRON® WATERSTOPS είναι ελεγμένα σύμφωνα με το BS 2571 (P300) ή το DIN 18541, μέρος 1 – μέρος 2 (P350). Τυπικές περιοχές τοποθέτησης: Σήραγγες, Φράγματα, Υπόγεια, Υπόγειες κατασκευές, Τοίχοι Αντιστήριξης.
Διατίθεται και σε TPE κατόπιν ζήτησης.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
Υπολογισμός σε τρέχοντα μέτρα.

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΩΜΑ ΤΥΠΟΣ ΜΗΚΟΣ ΡΟΛΑ / ΠΑΛΕΤΑ
20.01600 Μπλε P-WATERSTOP P300 EJI 250/25 15 m 15

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

Αναζήτηση Προϊόντος

Κατηγορίες Προϊόντων