Κατάλογος Προϊόντων

ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΣ

Η PENETRON αναπτύσσει και κατασκευάζει προϊόντα υψηλής ποιότητας για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών στεγάνωσης και προστασίας. Όλα τα προϊόντα μας υποβάλλονται σε αυστηρές εργαστηριακές δοκιμές και παράγονται στη δική μας μονάδα παραγωγής.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ενός συστατικού βαφή για ματ φινίρισμα στο PENECOATTM CLEAR. Σημαντικό: καλή ανάδευση πριν από την χρήση.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

Ενδεικτικά, η κατανάλωση είναι ~0,200 Kg/m2 σε μια στρώση. Σαν βερνίκι πατητής με αραίωση PENECLEANERTM Α PLUS, η κατανάλωση είναι 60-100 gr υλικού/m2, ανά στρώση.

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΩΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΑΛΕΤΑ
14.013-03-01 Διάφανο Δοχείο 1 Kg 16 Δοχεία / Κιβώτιο -
14.013-03-04 Διάφανο Δοχείο 4 Kg 4 Δοχεία / Κιβώτιο -
14.013-03-10 Διάφανο Δοχείο 10 Kg - -

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

  ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ισχυρός διαλύτης και καθαριστικό για πολυουρεθανικά και εποξειδικά υλικά, όπως τα PENEPOXTM, PENECOATTM ELASTIC, PENECOATTM CLEAR, σφραγιστικά πολυουρεθάνης κ.λ.π.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

Ενδεικτικά, 4-8% κ.β. των πολυουρεθανικών υλικών ή έως 15% για εφαρμογή με airless.
Πυκνότητα: ~0,9 Kg/Lt.

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΩΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΑΛΕΤΑ
14.009-01-L01 Διάφανο Δοχείο 1 L 12 Δοχεία / Κιβώτιο -
14.009-01-L05 Διάφανο Δοχείο 5 L 4 Δοχεία / Κιβώτιο -
14.009-01-L20 Διάφανο Δοχείο 20 L 33 Δοχεία / Παλέτα 528 Kg

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Χαλαζιακή πούδρα, με δυνατότητα ανάμιξης σε χυτά εποξειδικά. Ανάμιξη με εποξειδικά αστάρια (PENEPOXTM SF PRIMER) για λεπτό στοκάρισμα υποστρωμάτων.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

Σαν λεπτό στοκάρισμα 0,5 – 1 Kg/m2 πούδρας με ανάλογο εποξειδικό υλικό.

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΩΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΑΛΕΤΑ
12.020-009 Ανοιχτό Γκρι Σακί 25 Kg 56 Σακιά / Παλέτα 1.400 Kg

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ειδικού τύπου χαλαζιακό μίγμα, για ανάμιξη με χυτά εποξειδικά δαπέδων (PENEPOXTM CS) - περιέχει και κοκκομετρίες πούδρας (ανοιχτόχρωμο).

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

Ενδεικτικά, έως 1:1 κ.β. με χυτά εποξειδικά δαπέδων.

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΩΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΑΛΕΤΑ
12.021-075 Υπόλευκο Σακί 25 Kg 64 Σακιά / Παλέτα 1.600 Kg

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ειδικού τύπου χαλαζιακό μίγμα, για ανάμιξη με χυτά εποξειδικά δαπέδων (PENEPOXTM CS). Κατάλληλο και σαν υλικό επίπασης μέτριας κοκκομετρίας (ανοιχτόχρωμο).

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 

Ενδεικτικά, έως 1:1 κ.β. με χυτά εποξειδικά δαπέδων. Σαν υλικό επίπασης 1 – 3 Kg/m2.

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΩΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΑΛΕΤΑ
12.021-300 Υπόλευκο Σακί 25 Kg 64 Σακιά / Παλέτα 1.600 Kg

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ειδικού τύπου χαλαζιακό μίγμα, για ανάμιξη με χυτά εποξειδικά δαπέδων (PENEPOXTM CS). Κατάλληλο και σαν υλικό επίπασης μέτριας κοκκομετρίας ή για παραγωγή ρητινοκονιαμάτων (ανοιχτόχρωμο).

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 

Ενδεικτικά, έως 1:1 κ.β. με χυτά εποξειδικά δαπέδων. Σαν υλικό επίπασης 1 – 3 Kg/m2.

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΩΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΑΛΕΤΑ
12.021-053 Υπόλευκο Σακί 40 Kg 40 Σακιά / Παλέτα 1.600 Kg

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Μίγμα χαλαζιακών αδρανών για επίπαση χονδρύτερης κοκκομετρίας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ρητινοκονιάματα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

Σαν υλικό επίπασης 1 – 3 Kg/m2.

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΩΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΑΛΕΤΑ
12.021-006 Μπεζ-Καφέ Σακί 25 Kg 60 Σακιά / Παλέτα 1.500 Kg
12.021-257 Υπόλευκο Σακί 25 Kg 60 Σακιά / Παλέτα 1.500 Kg

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ QUARTZ SAND 0,4 0,8 MM

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ QUARTZ SAND 0,4 0,8 MM OFF WHITE

Πρόσθετες Πληροφορίες

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Ειδικού τύπου χαλαζιακό μίγμα, για ανάμιξη με κονιάματα, όπως το PENETRON® GROUT κ.λ.π.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
Ανάλογα με τις υποδείξεις των εκάστοτε κονιαμάτων.

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΩΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΑΛΕΤΑ
12.10022.15 Ανοιχτό Γκρι Σακί 25 Kg 60 Σακιά / Παλέτα 1.500 Kg

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ειδικού τύπου χαλαζιακό μίγμα, για ανάμιξη με κονιάματα, όπως το PENETRON® GROUT κ.λ.π.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

Ανάλογα με τις υποδείξεις των εκάστοτε κονιαμάτων.

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΩΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΑΛΕΤΑ
12.10022.14 Ανοιχτό Γκρι Σακί 25 Kg 60 Σακιά / Παλέτα 1.500 Kg

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ειδικού τύπου μίγμα χαλαζιακών αδρανών, για χρήση με επίπαση, σαν σκληρυντής βιομηχανικών δαπέδων. Ενδεικτική ανάμιξη με τσιμέντο 1:1.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

Ενδεικτική κατανάλωση μίγματος με τσιμέντο για επίπαση 2 - 4 kg/m2.

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΩΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΑΛΕΤΑ
12.00022.26 Υπόλευκο Σακί 25 Kg 60 Σακιά / Παλέτα 1.500 Kg

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

 

Αναζήτηση Προϊόντος

Κατηγορίες Προϊόντων