Κατάλογος Προϊόντων

ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΣ

Η PENETRON αναπτύσσει και κατασκευάζει προϊόντα υψηλής ποιότητας για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών στεγάνωσης και προστασίας. Όλα τα προϊόντα μας υποβάλλονται σε αυστηρές εργαστηριακές δοκιμές και παράγονται στη δική μας μονάδα παραγωγής.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Τσιμεντοειδούς βάσης, ρευστό, υψηλής αντλησιμότητας, σφραγιστικό ένεμα, για επισκευές σκυροδέματος (με μηχάνημα τσιμεντένεσης ή με χύτευση), αγκυρώσεις ή για γεμίσματα σε λιθοδομές και άλλες αντίστοιχες αποκαταστάσεις. Τα πολύ μικρής κοκκομετρίας συστατικά του προϊόντος, επιτρέπουν την διείσδυση σε τριχοειδή και ρωγμές, έως 0,4 mm, επιτρέποντας την σφράγισή τους, ενώ ταυτόχρονα ενισχύουν την αντοχή της επισκευασμένης περιοχής. Ανάμιξη: 1 Σακί σε 6,0-6,5 Lt καθαρό νερό.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

Ενδεικτικά, η κάλυψη του PENETRON® GROUT INJECT είναι περίπου, όγκος 18 – 20 Lt ανά σακί 25 kg.

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΩΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΑΛΕΤΑ
12.01001 Γκρι Σακί 25 Kg 60 Σακιά / Παλέτα 1.500 Kg

 

  ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

  ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Πρόσθετες Πληροφορίες

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το PENETRON® INJECTION FOAM (F) είναι ένας γρήγορος αφρός χωρίς διαλύτες που αντιδρά με το νερό. Όταν το PENETRON® INJECTION FOAM (F) αντιδράσει με το νερό δημιουργείται ένας πυκνός εύκαμπτος αφρός που σταματάει προσωρινά την διαρροή νερού. Το PENETRON® INJECTION FOAM (F) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να σφραγίσει ρωγμές, κενά και αρμούς σε δομές σκυροδέματος, καθώς και σε φυσική ή τεχνητή πέτρα. Για την επίτευξη μόνιμης σφράγισης, το PENETRON® INJECTION FOAM (F) θα πρέπει να γίνεται με συνεχόμενη έγχυση. Για την επίτευξη μόνιμης σφράγισης θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί, στην συνέχεια, το PENETRON® INJECTION RESIN (SR).

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
Ενδεικτικά, 1 Lt PENETRON INJECTION FOAM (F) παράγει αφρό 15-20 φορές μεγαλύτερο (ασυμπίεστο).

 

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΩΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΑΛΕΤΑ
10.40100 Καφέ Συστατικό Α = 19 Lt Σετ 2 δοχείων (Α+Β) 19+3,80 = 22,80 Lt -
10.40102 (NEO) Διαφανές καφέ Συστατικό Β = 3,80 Lt Σετ 2 δοχείων (Α+Β) 19+3,80 = 22,80 Lt -

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ Α)

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ B)

Πρόσθετες Πληροφορίες

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το PENETRON® INJECTION RESIN (SR) είναι ένα δύο συστατικών, χαμηλού ιξώδους, φθαλικού εστέρα και χωρίς διαλύτες, εύκαμπτο ένεμα, για μόνιμη σφράγιση υγρών και στεγνών ρωγμών, δημιουργώντας ένα στεγανό σύστημα. Το PENETRON® INJECTION RESIN (SR) μπορεί να χρησιμοποιηθεί απευθείας, για να σφραγίσει μόνιμα ρωγμές, κενά και αρμούς, σε δομές σκυροδέματος, καθώς και σε φυσική ή τεχνητή πέτρα. Σε περιπτώσεις, όπου υπάρχουν ενεργές διαρροές νερού, συνιστάται να χρησιμοποιηθεί αρχικά το PENETRON® INJECTION FOAM (F) και στη συνέχεια το PENETRON® INJECTION RESIN (SR) για μόνιμη στεγανοποίηση.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
Ενδεικτικά, ανά 15 kg PENETRON® INJECTION FOAM (F) απαιτούνται αντίστοιχα 5 kg PENETRON® INJECTION RESIN (SR).

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΩΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΑΛΕΤΑ
10.40200 Διάφανο Συστατικό Α = 19 Lt Σετ 2 δοχείων (Α+Β) 19+8 = 27 Lt -
10.40202 Καφέ Συστατικό Β = 8 Lt Σετ 2 δοχείων (Α+Β) 19+8 = 27 Lt -

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ Α)

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ B)

Πρόσθετες Πληροφορίες

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Το PENETRON® PUMP FLUSH χρησιμοποιείται για την προστασία και για τον καθαρισμό του ενέσιμου εξοπλισμού των προϊόντων PENETRON® INJECTION FOAM (F) και PENETRON® INJECTION RESIN (SR), αλλά και σαν γενικό καθαριστικό.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
Το PENETRON® PUMP FLUSH χρησιμοποιείται πριν και μετά την εφαρμογή του συστήματος PENETRON® INJECTION (FOAM & RESIN). Το PENETRON® PUMP FLUSH λειτουργεί πολύ καλά με προϊόντα πολυουρεθανικής ή εποξειδικής βάσεως.

 

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΩΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΑΛΕΤΑ
10.50100 Διάφανο Δοχείο 3,8 Lt 100 Δοχεία / Παλέτα ~400 Kg

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Υδροδιογκούμενο κορδόνι σφράγισης από υδρόφιλο βουτύλιο γρήγορης ενέργειας. Για την στερέωσή του να χρησιμοποιείται το αστάρι συγκόλλησης PENEBAR® PRIMER. Σημαντικό: να προστατεύεται από νερό και βροχή έως την σκυροδέτηση. Διάσταση ρολού: 19 mm x 25 mm x 5 m.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

Υπολογισµός σε τρέχοντα µέτρα.

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΩΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΑΛΕΤΑ
10.10001 Μαύρο Ρολό 5 m 6 Ρολά / Κιβώτιο = 30 m 24 Κιβ. / ~490 Kg

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Υδροδιογκούμενο κορδόνι σφράγισης από υδρόφιλο βουτύλιο γρήγορης ενέργειας. Για την στερέωσή του να χρησιμοποιείται το αστάρι συγκόλλησης PENEBAR® PRIMER. Σημαντικό: να προστατεύεται από νερό και βροχή έως την σκυροδέτηση. Διάσταση ρολού: 9 mm x 25 mm x 4 m.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

Υπολογισµός σε τρέχοντα µέτρα.

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΩΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΑΛΕΤΑ
10.10002 Μαύρο Ρολό 4 m 6 Ρολά / Κιβώτιο = 24 m 35 Κιβ. / ~335 Kg

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Υδροδιογκούμενο κορδόνι σφράγισης από υδρόφιλο βουτύλιο αργής, ελεγχόμενης διόγκωσης. Κατάλληλο για εφαρμογή σε συνθήκες υγρασίας ή βροχής. Για την στερέωσή του, να χρησιμοποιείται το αστάρι συγκόλλησης PENEBAR® PRIMER ή τσέρκι στερέωσης με καρφιά, σε συνθήκες έντονης υγρασίας. Διάσταση ρολού: 19 mm x 25 mm x 5 m.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

Υπολογισµός σε τρέχοντα µέτρα.

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΩΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΑΛΕΤΑ
10.10003 Μαύρο Ρολό 5 m 6 Ρολά / Κιβώτιο = 30 m 24 Κιβ. / ~490 Kg

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Υδροδιογκούμενο κορδόνι σφράγισης από υδρόφιλο βουτύλιο αργής, ελεγχόμενης διόγκωσης. Κατάλληλο για εφαρμογή σε συνθήκες υγρασίας ή βροχής. Για την στερέωσή του, να χρησιμοποιείται το αστάρι συγκόλλησης PENEBAR® PRIMER ή τσέρκι στερέωσης με καρφιά, σε συνθήκες έντονης υγρασίας. Διάσταση ρολού: 9 mm x 25 mm x 4 m.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

Υπολογισμός σε τρέχοντα μέτρα.

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΩΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΑΛΕΤΑ
10.10004 Μαύρο Ρολό 4 m 6 Ρολά / Κιβώτιο = 24 m 35 Κιβ. / ~335 Kg

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Αστάρι για υδροδιογκούμενο κορδόνι. Σταθεροποιεί το υπόστρωμα και εμποδίζει το πέρασμα της υγρασίας στα PENEBAR® SW. Σημαντικό: το υλικό να «τραβήξει» καλά, πριν την τοποθέτηση των PENEBAR® SW. Σε συνθήκες έντονης υγρασίας του υποστρώματος, να χρησιμοποιείται τσέρκι στερέωσης με καρφιά.    

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

Ενδεικτικά, 1 Lt ασταρώνει ~60 τρ. μέτρα ή, ανάλογα, δοχείο 0,75 Lt για 40 - 48 m και δοχείο 3,80 Lt για 200 - 240 m.

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΩΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΑΛΕΤΑ
10.11005 Πορτοκαλί Δοχείο 0,75 Lt 12 Δοχεία / Κιβώτιο -
10.11001 Πορτοκαλί Δοχείο 3,80 Lt 4 Δοχεία / Κιβώτιο -

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

   ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Βελτιωτικό υγρό πρόσμικτο SBR υψηλής συγκέντρωσης στερεών 48,5%, για κονιάματα, επιχρίσματα και για συγκολλητικές στρώσεις. Αυξάνει την πρόσφυση και προσδίδει ευκαμψία, μειώνοντας την απορροφητικότητα τσιμεντομιγμάτων. Αναμιγνύεται στο νερό ανάμιξης.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

Ενδεικτικά, 5-10% κ.β. του τσιμέντου (2,5 - 5 Kg ανά σακί 50 Kg τσιμέντου) ή σε αναλογία από 1:1 έως 1:4 με το νερό ανάμιξης, ανάλογα με την χρήση. π.χ. για «πεταχτό» 1:2, λάσπωμα 1:3-1:4, κονιάματα επισκευής 1:2-1:3 με νερό.

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΩΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΑΛΕΤΑ
11.169241 Λευκό Δοχείο 5 Kg 56 Δοχεία / Παλέτα 280 Kg
11.169240 Λευκό Δοχείο 20 Kg 30 Δοχεία / Παλέτα 600 Kg
11.169242 Λευκό Δεξαμενή 1.000 Kg - 1.000 Kg

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

 

Αναζήτηση Προϊόντος

Κατηγορίες Προϊόντων