Μόνιμη στεγανοποίηση υπόγειων τοιχίων και πλακών σκυροδέματος (υπό κατασκευή) με το σύστημα ενδοχημικής δράσης και ανάπτυξης κρυστάλλων Penetron Admix

Μόνιμη στεγανοποίηση υπόγειων τοιχίων και πλακών σκυροδέματος (υπό κατασκευή) με το σύστημα ενδοχημικής δράσης και ανάπτυξης κρυστάλλων PENETRON ADMIX.

Τεχνική πρόταση μόνιμης στεγανοποίησης υφιστάμενων υπογείων τοιχίων κτιρίου από οπλισμένο σκυρόδεμα με το σύστημα PENETRON – Δημιουργία ενεργών κρυστάλλων με διεισδυτική δράση έως και άνω του ενός μέτρου βάθους

Τεχνική πρόταση μόνιμης στεγανοποίησης υφιστάμενων υπογείων τοιχίων κτιρίου από οπλισμένο σκυρόδεμα με το σύστημα PENETRON – Δημιουργία ενεργών κρυστάλλων με διεισδυτική δράση έως και άνω του ενός μέτρου βάθους.

Μόνιμη στεγανοποίηση πισίνας  (νέα κατασκευή) με το σύστημα ενδοχημικής δράσης και ανάπτυξης κρυστάλλων της Penetron

Μόνιμη στεγανοποίηση πισίνας (νέα κατασκευή) με το σύστημα ενδοχημικής δράσης και ανάπτυξης κρυστάλλων της PENETRON.

Existing Construction Penetron System Crystalline Waterproofing GR

Μόνιμη στεγανοποίηση πισίνας (υφιστάμενη κατασκευή) με το σύστημα ενδοχημικής δράσης και ανάπτυξης κρυστάλλων της PENETRON ή με τη χρήση συμβατικών συστημάτων SEALCOAT SYSTEMS.

Έλεγχος και επανασβεστοποίηση σκυροδέματος πριν την εφαρμογή του peneseal pro (rtu) σε παλαιές επιφάνειες που ενδέχεται να έχουν υποστεί ενανθράκωση

Έλεγχος και επανασβεστοποίηση σκυροδέματος πριν την εφαρμογή του PENESEAl PRO (RTU) σε παλαιές επιφάνειες που ενδέχεται να έχουν υποστεί ενανθράκωση.