ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ PENETRON

Τα τσιμεντοειδούς βάσης προϊόντα στεγανοποίησης PENETRON, αποτελούνται από τσιμέντο Portland, ειδικά διαβαθμισμένη χαλαζιακή άμμο και διάφορα χημικά τα οποία εξασφαλίζουν την πιο αποτελεσματική και μόνιμη στεγανοποίηση του σκυροδέματος.

  1. Τα χημικά του PENETRON διεισδύουν εσωτερικά και κατά μήκος των πόρων, των τριχοειδή διαδρόμων και των ρωγμών και μεταφέρονται μέσω του φαινομένου της όσμωσης.
     
  2. Τα χημικά ενεργά του PENETRON αντιδρούν με το ελεύθερο υδροξείδιο του ασβεστίου που είναι συστατικό του σκυροδέματος και με το νερό παράγοντας μη διαλυτά κρυσταλλικά σύμπλοκα ινώδους μορφής τα οποία κλείνουν τους πόρους και τους τριχοειδή διαδρόμους σε βάθος 400 microns. Η ανάπτυξη των κρυσταλλικών σχηματισμών λαμβάνει χώρα μέσα  στη δομή του σκυροδέματος και έχει μετρηθεί να δημιουργείται και σε βάθος σχεδόν 1m από το σημείο εφαρμογής του PENETRON.
     
  3. Τα μόρια του νερού (και ένα ευρύ φάσμα χημικών), δεν έχουν πλέον την δυνατότητα να διαπεράσουν το σκυρόδεμα διότι οι κρυσταλλικοί σχηματισμοί του PENETRON αναπτύσσονται με τέτοιο τρόπο ώστε τα διάκενα αέρος τα οποία αφήνουν είναι πολύ μικρά. Όμως τα μόρια του νερού σε αέρια φάση έχουν την δυνατότητα να διαπεράσουν το σκυρόδεμα επιτρέποντάς του να αναπνέει και εμποδίζοντας την ανάπτυξη υδρατμών στο εσωτερικό του.
     
  4. Για την ανάπτυξη των κρυστάλλων είναι απαραίτητη η παρουσία νερού στο εσωτερικό των πόρων και των τριχοειδή διαδρόμων. Η απουσία υγρασίας σταματάει την χημική αντίδραση του PENETRON και τα χημικά που περιέχει παραμένουν αδρανή σε λανθάνουσα φάση. Οποτεδήποτε όμως στο μέλλον τα χημικά αυτά έρθουν σε επαφή με υγρασία ή νερό έχουμε αυτόματη επανεργοποίηση του μηχανισμού σχηματισμού κρυστάλλων, οι οποίοι φράζουν περαιτέρω τους διαδρόμους και μεταναστεύουν σε μεγαλύτερα βάθη του σκυροδέματος.

 

Χοντροί και λεπτοί ινώδεις κρύσταλλοι φαίνονται ότι έχουν αναπτυχθεί στη ρωγμή. Αυτή η συνεχής ανάπτυξη κρυστάλλων θα γεμίσει και θα στεγανοποιήσει τη ρωγμή.

Η  ίδια ρωγμή όπως και  παραπάνω, σε φωτογραφία μέσω ηλεκτρονικού μικροσκοπίου δείχνει την ανάπτυξη κρυστάλλων του PENETRON οι οποίοι την στεγανοποιούν.

Η ίδια ρωγμή σε μεγαλύτερη εστίαση δείχνει την ανάπτυξη των επιμήκη και των λεπτών ινώδη κρυστάλλων.

 

 

Το PENETRON από τη στιγμή της πρώτης του εφαρμογής λειτουργεί συνεχώς καθ' όλη τη διάρκεια ζωής του σκυροδέματος (Self Healing).

 

ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ PENETRON, ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ 

Χρησιμοποιείται για στεγανοποίηση και χημική προστασία σκυροδέματος πάνω ή κάτω από την επιφάνεια του εδάφους. Μετά την ανάμιξη με νερό, γίνεται αραιό μίγμα κονιάματος και εφαρμόζεται με επάλειψη, ψεκασμό ή με έγχυση.
Χρησιμοποιείται για την στεγανή επισκευή και γέμισμα σε ρωγμές, αρμούς διακοπής σκυροδέτησης, φωλέες και ατέλειες του σκυροδέματος, σε συνδυασμό με το PENETRON, σε μορφή πάστας κονιάματος, μετά την ανάμιξη με νερό.
Πρόσμικτο σε μορφή σκόνης που αναμιγνύεται σε καινούργιο σκυρόδεμα την στιγμή της παραγωγής του, ή απευθείας στη βαρέλα μεταφοράς σκυροδέματος, αφού αναμιχθεί προηγουμένως με νερό ή και σε έτοιμα υδατοδιαλυτά σακουλάκια, για μόνιμη στεγάνωση & προστασία.
Τσιμεντοειδές μίγμα με χαλαζιακά αδρανή που χρησιμοποιείται με επίπαση, για την στεγάνωση και σκλήρυνση οριζόντιων επιφανειών από νωπό σκυρόδεμα που θα ελικοπτερωθούν ή θα επεξεργαστούν με μύστρα.
Σχηματίζει ένα ύφυγρο μίγμα ταχείας πήξης, ικανό να σταματήσει διαρροή νερού υπό πίεση, για στεγάνωση και προστασία. Συνδυάζεται με το PENETRON.
Νέας τεχνολογίας 2 συστατικών σφραγιστικό ένεμα με ανάπτυξη κρυστάλων, για μόνιμη στεγάνωση & προστασία σκυροδέματος ακόμη και για διαρροές νερού υψηλής πίεσης.

 


Πλεονεκτήματα του Ολοκληρωμένου Συστήματος Στεγανοποίησης PENETRON με επίκεντρο το PENETRON ADMIX

 

Δείτε video για τα προϊόντα του συστήματος PENETRON, PENECRETE MORTAR, PENETRON ADMIX, PENETRON PLUS, PENEPLUG, PENETRON ADMIX SOLUBLE BAGS και την τοποθέτηση των υδροδιογκούμενων κορδονιών PENEBARS, βοηθητικών προϊόντων του συστήματος PENETRON ADMIX. Επίσης δείτε video από έργο σκυροδέτησης με την τεχνολογία PENETRON ADMIX και χρωστικά (Tracer).