Slide 7 - κράνος

PENETRON για Μόνιμη Στεγανοποίηση & Προστασία Κατασκευών-Διαμόρφωση Δαπέδων & Επιφανειών-Επισκευαστικά-Ελαστικά Σφραγιστικά & Συγκολλητικά.

Slide 2 - εργοτάξιο

Σκυρόδεμα Μόνιμα Στεγανό από τη στιγμή της Σκυροδέτησής του με το σύστημα Penetron Admix με Ανάπτυξη Κρυστάλλων.

Slide 1 - κατερινη

Ξενοδοχείο στην Παραλία Κατερίνης με πισίνες και υπόγειους χώρους. Απόλυτη Επιτυχία στις Εφαρμογές Στεγανοποίησης με Συστήματα της PENETRON.

Slide 5 - lab

Η PENETRON συνεργάζεται στενά με Εργαστήρια Δοκιμών και Εξειδικευμένους στο Σκυρόδεμα Επιστήμονες για τη συνεχή Βελτιστοποίηση των Συστημάτων της.

Slide 3 - περιστέρι

Εφαρμογή του Πρόσμικτου Σκυροδέματος Penetron Admix & Υδροδιογκούμενων Κορδονιών Penebars σε κτίριο στο Περιστέρι με 5 επίπεδα υπόγειων χώρων στάθμευσης.

Slide 6 - Talkatora

Απόλυτη Στεγανοποίηση & Προστασία Σκυροδέματος αποτέλεσε τo Penetron Admix για το νέο στάδιο κολύμβησης Talkatora στο Νέο Δελχί στην Ινδία.

Slide 4 - Petrola

Τα Προϊόντα της PENETRON επιλέχθηκαν για την Στεγανοποίηση και Χημική Προστασία του δικτύου αποχέτευσης στις επεκτάσεις των ΕΛΠΕ-πρώην Petrola.

Slide 8 - Peneseal FH

To Peneseal FH εγκρίθηκε σαν Ενδοχημικός Σκληρυντής Δαπέδου αλλά και για Τέλειο Φινίρισμα στις εγκαταστάσεις της ALDI στην Θεσσαλονίκη.

Slide 9 -χυτά φυλής

Το Penetron από το 2007 είναι η Απόλυτη Στεγανοποίηση & Προστασία για τις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων του Χ.Υ.Τ.Α. Φυλής στα Άνω Λιόσια.

Slide 10 -γκάμα προϊόντων

PENETRON - Μεγάλη Γκάμα Προϊόντων για Δομικές Εφαρμογές Υψηλών Απαιτήσεων.

Πνευματικά δικαιώματα και δικαιώματα ιδιοκτησίας

Ο ιστότοπος της Penetron Hellas, ο σχεδιασμός, τα κείμενα, οι εικόνες, τα γραφικά, οι βάσεις δεδομένων, τα αρχεία κινούμενων εικόνων, τα οποιουδήποτε είδους προς λήψη αρχεία (συνοπτικά "περιεχόμενο") και τα Ενημερωτικά Φυλλάδια της Penetron Hellas προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα. Οι ιστότοποι ή μέρος αυτών και τα ενημερωτικά φυλλάδια της Penetron Hellas δεν πρέπει να αντιγράφονται, να τροποποιούνται, να ληφθούν ή να χρησιμοποιηθούν από οποιεσδήποτε άλλες ιστοσελίδες εκτός εάν η Penetron Hellas επιτρέψει στον χρήστη να πράξει διαφορετικά ή συναινέσει στην αντιγραφή ή στη γραπτή χρήση ή στη χρήση μέσω ηλ. ταχυδρομείου. Η Penetron Hellas διατηρεί το δικαίωμα διεκδίκησης αποζημίωσης, σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα, το δικαίωμα ανταγωνισμού και ιδιοκτησίας, το οποίο εγείρεται από την παράνομη χρήση των Ενημερωτικών Φυλλαδίων της Penetron Hellas, των ιστοτόπων της ή μέρος αυτών μαζί με το εμπορικό σήμα.

Αποδοχή των όρων χρήσης

Έχοντας πρόσβαση και χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε με τους ακόλουθους όρους χρήσης και όλους τους όρους και τους κανονισμούς που περιέχονται ή αναφέρονται εδώ και σε οποιουσδήποτε επιπρόσθετους όρους ή κανονισμούς που παρουσιάζονται σε αυτόν τον ιστότοπο. Εάν ΔΕΝ συμφωνείτε με όλους αυτούς τους όρους ΔΕΝ θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστότοπο.

Περιεχόμενο

Οι ιστότοποι και τα Ενημερωτικά Φυλλάδια Ασφάλειας της Penetron Hellas έχουν αποκλειστικά πληροφοριακό σκοπό. Η περιγραφή των προϊόντων δεν αντικαθιστά τη μελέτη των οδηγιών χρήσης. Οι πληροφορίες και το περιεχόμενο των ιστοτόπων και των Ενημερωτικών Φυλλαδίων Ασφάλειας της Penetron Hellas δεν είναι δεσμευτικά, ιδιαίτερα όσον αφορά τις οδηγίες χρήσης. Μόνο οι οδηγίες χρήσης που εσωκλείονται στα προϊόντα πρέπει να τηρούνται με προσοχή. Η τεχνογνωσία η οποία περιέχεται στις αναφορές και τα Ενημερωτικά Φυλλάδια Ασφάλειας της Penetron Hellas υπόκειται στις συνεχείς αλλαγές που προκύπτουν από την έρευνα και την ανάπτυξη. Παρόλο που οι συγγραφείς έχουν φροντίσει ιδιαίτερα να εξασφαλίσουν ότι οι πληροφορίες και ειδικά αυτές που αναφέρονται σε εφαρμογές και συνέπειες ανταποκρίνονται στις γνώσεις που ίσχυαν κατά την πρώτη έκδοση των αναφορών, αυτό δεν σας αποδεσμεύει από την υποχρέωση να λαμβάνετε τις αποφάσεις σας με δική σας ευθύνη.

Η Penetron Hellas δεν φέρει καμία ευθύνη για την πληρότητα, την ορθότητα των πληροφοριών και του περιεχομένου του ιστοτόπου ή των Ενημερωτικών Φυλλαδίων Ασφάλειας, εκτός εάν έχει συνάψει κάποια άλλη συγκεκριμένη συμφωνία με εσάς ή σκοπεύει να εγγυηθεί ρητά για την πληρότητα ή την ορθότητα των πληροφοριών ή του περιεχομένου. Η Penetron Hellas διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να ενημερώσει οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς προειδοποίηση, τις πληροφορίες που περιέχονται στους ιστοτόπους της και στα Ενημερωτικά της Φυλλάδια. Αυτό ισχύει και για τις βελτιώσεις και/ή τις αλλαγές των περιγραφέντων προϊόντων.

Οι υποχρεώσεις της Penetron Hellas όσον αφορά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες περιορίζονται αποκλειστικά από αυτά που έχουν συμφωνηθεί σε κάθε περίσταση. Οι ιστότοποι και και τα Ενημερωτικά Φυλλάδια Ασφάλειας της Penetron Hellas δεν περιέχουν εγγυήσεις ιδιοκτησίας ή εγγυήσεις οποιουδήποτε είδους.

Είμαστε υπεύθυνοι για το περιεχόμενο που προέρχεται από τρίτους σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις. Στην περίπτωση που ένας σύνδεσμος παρέχει πρόσβαση σε ιστότοπο τρίτων, εφιστούμε την προσοχή στο γεγονός ότι εμείς δεν έχουμε καμία σχέση με το περιεχόμενο και τη δομή των ιστοτόπων τρίτων και δεν επικαλούμαστε το περιεχόμενό τους ως δικό μας.

Προειδοποίηση ασφάλειας

Είστε υπεύθυνοι να εξασφαλίζετε ότι οι εφαρμογές που χρησιμοποιείτε για να έχετε πρόσβαση στον ιστότοπο και τα Ενημερωτικά Φυλλάδια Ασφάλειας της Penetron Hellas δεν φέρουν ιούς. Η χρήση του διαδικτύου επιφέρει κινδύνους οι οποίοι προκύπτουν από την ελεύθερη πρόσβαση του κοινού στο διαδίκτυο και από την πιθανότητα μη εξουσιοδοτημένης επιρροής του περιεχομένου από τρίτους. Χρησιμοποιώντας το διαδίκτυο έχετε αποδεχτεί αυτούς τους κινδύνους. Η Penetron Hellas δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά η οποία προκλήθηκε από αυτούς τους κινδύνους μέσω της χρήσης του ιστοτόπου της Penetron Hellas ή οποιωνδήποτε άλλων συνδέσμων ή των Ενημερωτικών Φυλλαδίων Ασφάλειας, εκτός εάν η Penetron Hellas είναι υπεύθυνη για αυτόν τον κίνδυνο και την εμφάνισή του. Πιο συγκεκριμένα η Penetron Hellas δεν φέρει καμία ευθύνη για τις διακοπές ή την απώλεια προγραμμάτων ή οποιωνδήποτε άλλων δεδομένων του πληροφοριακού σας συστήματος.

Εφαρμοστέο δίκαιο

Όλες οι νομικές συναλλαγές που προκύπτουν από τη χρήση του περιεχομένου του ιστοτόπου της Penetron Hellas υπόκεινται στο Ελληνικό δίκαιο εξαιρουμένης της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τις διεθνείς πωλήσεις κινητών πραγμάτων.