Εταιρικό video της Penetron International

 

 

Εταιρικό video της Penetron Hellas

 

 

Επετειακό video της Penetron Hellas για τα 12 έτη λειτουργίας